חברות הביטוח צריכות לפצות מבוטחים גם בגין נזקי המע"מ