ביטוח ופיננסים

מגדל ובאפי מציגות: הפקת פוליסת ביטוח לרכב במערכת באפי תוך מספר שניות

מגדל תאפשר לסוכניה אשר משתמשים במערכת באפי לקצר תהליכים באופן משמעותי ולהימנע ממעבר לאתר החברה לצורך הפקת הפוליסה. בפיתוח טכנולוגי שנעשה במגדל, ובהתאמות שנעשו במערכת באפי, יכולים