ביטוח ופיננסים

רפורמות שפוגעות בסוכני הביטוח: האוצר הציג את התוכנית הכלכלית לשנת 2023

בין הרפורמות המוצעות בתוכנית יש גם כמה רפורמות דרמטיות בתחום הביטוח, שחלקן נוגעות ישירות לסוכני הביטוח ולמעמדם, ובינהן, קידום אובייקטיביות סוכן הביטוח, חיזוק היועצים הפנסיוניים על חשבון סוכני הביטוח ולאפשר לבנקים קטנים למכור ביטוח כללי