ביטוח ופיננסים

"התוכנות הן כלי העבודה של סוכני הביטוח"

סו"ב עמוס גואטה, יו"ר ועדת הטכנולוגיה, על המדריך הראשון לתוכנות ויועצים של לשכת סוכני הביטוח. "במדריך שולבו גם הטבות שכל בית תוכנה היה מוכן להעניק לחברי הלשכה"