אברמוביץ בכנס אילת: "מי שחשב שאפשר לבזות אותנו ספג נוקאאוט"

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email