אברמוביץ במכתב לאוצר: לקצץ משמעותית את עלויות הרישוי המוטלות על סוכני ביטוח

דורש שלא להפלות בין הסוכנים לרו"ח ויועצי המס. במכתב אחר ששלח נשיא הלשכה לאוצר, הוא קורא להשקיע את הכסף העודף בקרנית במניעת תאונות דרכים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

נשיא לשכת סוכני ביטוח, אריה אברמוביץ, פנה במכתב בהול אל מנכ“ל משרד האוצר, שי באב“ד, בבקשה לפעול ולהקטין משמעותית את שיעורי עלויות הרישוי המושתות על סוכני הביטוח, וזאת בהתאם לסמכות שר האוצר בחוק. "מוסכם כי מטרת אגרת הרישוי איננה מס, כי אם תשלום עבור שירותי הסמכה וקבלת רישיון סוכן ביטוח מורשה", מסביר אברמוביץ במכתבו.

במכתבו מפרט נשיא הלשכה את עלויות אגרות ומבחני הרישוי שעל סוכני הביטוח לשלם. כך למשל, סך עלות מבחני רישוי עומד על 502 שקל, ועלות אגרת חידוש רישיון סוכן ביטוח עומדת על 891 שקל.

לטענת נשיא הלשכה, סך הגביה מאגרות רישוי שנתיות בלבד, ללא אגרות מבחן, מכוח התקנות, עומד על סכום אסטרונומי העולה על 13 מיליון שקל כמס (נטו) אשר משולם מידי שנה לקופת המדינה.

אברמוביץ מביא במכתבו כדוגמא, את העובדה שמועצת יועצי המס שבמשרד האוצר, קיבלה את טענת לשכת יועצי המס שלא מדובר במס אלה בעלויות רישוי, ולכן הסכימה המועצה להקצות כ־2.1 מיליון שקל בשנה לטובת השתלמויות ליועצי המס. "כך עשה גם משרד המשפטים, הרגולטור של רו"ח, אשר הסכים לבקשת לשכת רו"ח להשקיע בהשתלמויות של רו"ח ואף הפחית את אגרת הרישוי לרו"ח", טוען נשיא הלשכה.

לשנות את הגישה

במכתבו טוען אברמוביץ, כי "אין לעשות אבחנה ואפליה של מקצוע סוכן הביטוח למול רו"ח ויועצי מס, ומשכך הגיעה העת לעשות רביזיה מחודשת בתקנות. סכומי אגרות הרישוי הובילו למצב שהגביה הינה בסכום שאינו מידתי ואינו ראוי, קל וחומר כאשר אין בסכומים אלו כדי לשמש לחיזוק הידע המקצועי של סוכני הביטוח או למימון השתלמויות לימודיות תומכות".

הלשכה מציעה למשרד האוצר לשנות את גישת המשרד בנוגע לאגרות הרישוי המוטלות על סוכני הביטוח. "ב־2017 יקבע בתקנות כי לא תגבה אגרת רישוי מסוכני ביטוח, יחיד ותאגיד", כותב אברמוביץ, "מ־2018 יקבע בתקנות כי תופחת אגרת הרישוי ב־50%. משרד האוצר יפעל להקצאת 50% מעלויות האגרות לטובת השתלמויות מקצועיות".

אברמוביץ. "אין לעשות אבחנה ואפליה"
אברמוביץ. "אין לעשות אבחנה ואפליה של מקצוע סוכן הביטוח"

 להשקיע כספי קרנית בתשתיות

במכתב אחר פנה אברמוביץ אל דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, בהצעה להשקיע את כספי "קרנית" העודפים בתשתיות, ולא כהחזר כספי לכל מבוטח, וזאת מתוך ראייה לטווח ארוך של צרכי הציבור.

מדובר בעודף גבייה בסך 2.1 מיליארד שקל שהצטבר ב"קרנית", הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים. על פי החלטת שרי האוצר והמשפטים, שאושרה בכנסת והפכה להוראה של סלינגר, יוחזר הסכום למבוטחים באמצעות הנחה על פרמיית ביטוח החובה בשלוש השנים הקרובות. הנחה בשיעור 15% אמורה להינתן למי שהביטוח שלו מתחדש ב־1 בנובמבר השנה, בשנה השנייה תינתן הנחה בשיעור 8% ובשנה השלישית – 3%.

ביום חמישי שעבר פרסמה סלינגר, בעקבות בקשות של חברות הביטוח על קושי בהיערכות, חוזר חדש בנושא השבת כספי קרנית למבוטחים ובו היא דוחה את ההשבה לפוליסות שמתחדשות ב־1 בינואר, כשההנחה תקטן ל־13% במקום 15%.

במכתבו לסלינגר כותב אברמוביץ: "לשכת סוכני ביטוח מברכת על האמירה הברורה של משרד האוצר כי את עודפי קרן קרנית נכון יהיה להחזיר לציבור המבוטחים ולא להשאירם כעודפי כספים שנקלעו ללא שימוש הולם. יחד עם זאת, אנו סבורים כי על משרד האוצר להעביר הכספים האלה חזרה לציבור במנגנון הרואה את צרכי הציבור בראייה ארוכת טווח".

ראייה ארוכת טווח

עוד כותב אברמוביץ לסלינגר: "הרצון להחזיר את הכסף לציבור, כך שכל בעל רכב יקבל חזרה כמה מאות שקלים בודדים באופן חד פעמי כהחזר על העבר הוא דבר חשוב, אך יש לו ראיה קצרת טווח. בראייה ארוכת טווח, טוב יעשה משרד האוצר אם ימצא את הדרך הנכונה יותר להחזיר לציבור את עודפי הקרן כהשקעה במלחמה במניעת תאונות דרכים. טוב יעשה משרד האוצר אם יחזיר את הכסף לציבור באמצעות הגדלת התקציבים להגברת האכיפה בכבישים, או בהרחבת תשתיות, או אף במימון להתקנת מערכות טכנולוגיות מצילות חיים ברכבים".

לדבריו, "כל הכלים שצוינו לעיל, יביאו בשנים הבאות להפחתה ניכרת בתאונות הדרכים עם נפגעים, ויצילו נפשות. הפחתה של נפגעי תאונות הדרכים תגרור להפחתה בתעריפי החובה לאורך זמן, והדבר אפקטיבי יותר מאשר החזר חד פעמי".

"לכן", מסכם אברמוביץ, "אנו קוראים למשרד האוצר לשקול מחדש את צורת החזר הכסף לציבור. החלטה אמיצה שכזו עשויה להביא שינוי דרמטי לטובת כל אזרחי המדינה בשנים הבאות".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email