אברמוביץ: "לבדוק את תקופות הצינון בקרב בכירי האוצר"

נשיא הלשכה פנה לשרת המשפטים ולמבקר המדינה בדרישה לבחון את ניגוד העניינים. סלינגר בתגובה - ביטלה השתתפותה בכנס אילת
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

נשיא לשכת סוכני ביטוח, אריה אברמוביץ, פנה בשבוע שעבר במכתב לשרת המשפטים, איילת שקד, בבקשה לבחון את הקיצור האוטומטי של תקופות הצינון בקרב בכירי האוצר במעבר לתפקידים בחברות הביטוח.

"בהמשך לפרסום על המעבר של הגברת שרונה פלדמן, מנהלת מחלקת ביטוח בריאות באגף שוק ההון לשעבר, לעבוד בהפניקס חברה לביטוח בע"מ, בתפקיד סמנכ"ל, מנהלת מטה ביטוח הבריאות", כתב נשיא הלשכה במכתב. "למותר לציין כבר עתה, כי הפניקס הינה גוף מוסדי אשר היה מפוקח על ידי הגברת פלדמן במסגרת תפקידה באגף שוק ההון, חודשים ספורים לפני פרסום ההודעה על סיום העסקתה. משכך, הנני מתכבד לפנות אליך בבקשה לשקול ולבחון מחדש את אופן התנהלות ושיקולי הוועדה לרבות התייחסותה לבקשות לקיצור תקופות הצינון אשר פועלת על פי חוק שירות הציבור".

אברמוביץ הביא במכתבו דוגמאות נוספות לקיצור האוטומטי של תקופת הצינון שמאשרת הוועדה לקיצור תקופות הצינון. "על המעבר של רג'ואן גרייב, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, לחברת הפניקס – השיבה הוועדה כי אין מניעה להיעתר לבקשה; הילה בן חיים, סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, אשר עברה לשמש משנה למנכ"ל וובי סוכנות לביטוח – השיבה הוועדה כי אין מניעה להיעתר לבקשה; על המעבר של רו"ח אורי פלג פלוך, מנהל מחלקת פיקוח על גופים מוסדיים באגף שוק ההון לאיילון חברה לביטוח, גם השיבה הוועדה כי אין מניעה להיעתר לבקשה".

להסיר ניגוד עניינים

אברמוביץ הוסיף במכתבו לשרה שקד: "למען הסר ספק, יובהר כי אין באמור כדי לפגוע בפרנסתם של עובדי ציבור אלו ואחרים, ואולם נראה כי יש מקום לבקש את כבוד השרה לעשות שימוש בסמכות שניתנה לה על פי סעיף 20 לחוק ולאכוף בצורה דווקנית את תכליתו של החוק על מנת להסיר את ניגוד העניינים והשיקולים, ולו למראית עין, למול אותם עובדי פיקוח, בשלב בו אותם עובדים 'עוברים צד' ופונים לעבוד באותם גופים מפוקחים, חודשים בודדים לאחר שפיקחו עליהם, על כל המשתמע מכך וזאת תוך מציאת פתרון שיסדיר להם שכר ראוי באותה תקופת צינון אשר נכפתה עליהם".

כמו כן, פנה נשיא לשכת סוכני ביטוח למבקר המדינה, יוסף חיים שפירא, על מנת שיפעל להורות על בחינת אופן קיצור תקופות הצינון של בכירי האוצר. "הנני מתכבד לפנות אליך בבקשה לבחון את התנהלות של נציבות שירות המדינה והתייחסותה לבקשות לקיצור תקופות הצינון בהתאם לחוק שירות הציבור", כתב אברמוביץ. "בכירי האוצר מדלגים לאחר תקופה קצרה ביותר למשרות נחשקות עתירות שכר והטבות בגופים המוסדיים, אשר חודשים ספורים קודם לכן הם פיקחו עליהם והיו ממונים על פעולותיהם".

"יש מקום לבדוק מדוע לא נאכפת תכליתו של החוק ומדוע המדינה לא מוצאת פתרון כספי ראוי לאותם עובדים אשר תקופת הצינון נכפתה עליהם", סיכם נשיא הלשכה במכתבו למבקר.

אברמוביץ. ""הבכירים מדלגים למשרות נחשקות"
אברמוביץ. ""הבכירים מדלגים למשרות נחשקות"

 

לא תשתתף

כנס אלמנטר 2016 ,שיתקיים ב־19־22 בספטמבר 2016 באילת, יתקיים השנה ללא השתתפות נציגי הפיקוח על הביטוח.

בשבוע שעבר ביטלה המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, את השתתפותה בכנס ואת השתתפות אסף מיכאלי, סגן בכיר למפקחת, ואוהד מעודי, מנהל צוות ביטוחי רכוש. סלינגר ביטלה את השתתפותה בכנס לאחר פניותיו של אברמוביץ לשרת המשפטים ומבקר המדינה, בבקשה לבחון את קיצור תקופת הצינון של בכירי אגף שוק ההון באוצר.

התנהלותה של סלינגר מפתיעה, מאחר והיא עצמה מנעה את מינויו של עודד שריג ליו"ר מגדל. אם כן, מדוע הפעם כשמדובר בסגנים שלה, היא מאפשרת למינויים לעבור?

צעד מפתיע

בכירים בלשכה אומרים כי הודעת סלינגר התקבלה בהפתעה: "צר לנו שזאת החלטת המפקחת, אבל זה מה שהיא החליטה. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם הפיקוח, וגם כשיש לנו ביקורת אנחנו משמיעים אותה. זו לא הפעם הראשונה שאנחנו יוצאים נגד מדיניות המפקחת, ולכן הצעד שלה מפתיע".

יש לציין, כי המפקחת סירבה גם להגיע לדיוני הוועדה הציבורית מטעם הלשכה לבחינת עתיד ענף הביטוח בישראל. בראש הוועדה עומד השר לשעבר גדעון סער, והשתתפו בדיוניה שרים, ח"כים ומפקחי ביטוח לשעבר, כמו שריג ודורון שורר. בישיבת הוועדה האחרונה, תקף שר הרווחה חיים כץ את הפיקוח על הביטוח וטען ל"עודף רגולציה". הוא אף ביקר את קרנות ברירת המחדל שיזמה סלינגר עם שר האוצר.

מהאוצר נמסר, כי "אגף שוק ההון משתתף בכל שנה בכנס לשכת סוכני ביטוח. לצערנו, בשל אמירות לא ראויות מצד נשיא הלשכה כנגד עובדי האגף, ניאלץ השנה להיעדר. נמשיך לקיים קשר רציף עם כלל הגורמים בשוק, כולל סוכני הביטוח":

בכנס אלמנטר, שיעמוד השנה בסימן "מחוברים – קשר אישי הוא אלמנטרי", ישתתפו 700,1 סוכנים ובכירים בענף הביטוח, לצד שרים וחברי כנסת: שר העבודה והרווחה, חיים כץ; יו"ר ועדת הכספים, משה גפני; יו"ר ועדת הרפורמות, ח"כ אלי כהן; רכז הקואליציה בוועדת הכספים, ח"כ מיקי זוהר; מנכ"ל איגוד חברות הביטוח גיא רוטקופף; יו"ר אמון הציבור, גלית אבישי; השר לשעבר סער; נשיא לשכת רואי החשבון, רו"ח יזהר קנה ועוד.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email