נשיא לשכת סוכני הביטוח נאבק על ביטוחי הנסיעות: "מפרים את החוק תחת גושפנקא"

אברמוביץ טוען שההחלטה של סלינגר, על פיה יתאפשר שיווק של ביטוח נסיעות על ידי סוכני נסיעות, היא הפרה של החוק. "הלשכה לא תהסס לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

נשיא לשכת סוכני ביטוח, אריה אברמוביץ, ממשיך במאבק נגד האישור העקרוני שנתנה המפקחת, דורית סלינגר, לסוכני הנסיעות לפני כחודש להמשיך ולמכור ביטוחי נסיעות. כפי שפורסם בשבוע שעבר ב"ביטוח ופיננסים", אברמוביץ פנה בשם הלשכה למבקר המדינה וליועץ המשפטי לממשלה בבקשה להתערב ולסכל את מהלכיה של סלינגר בנושא זה.

לשכת סוכני ביטוח ובראשה אברמוביץ רואה בשינוי החד בעמדתה של סלינגר מהלך מסוכן לציבור. "המקור הנורמטיבי לאיסור על מכירת ביטוח בכלל וביטוח נסיעות לחו"ל בפרט אינו נובע מהחוזרים אשר פורסמו לעיל", כותב אברמוביץ לסלינגר. "הוא נובע מהמחוקק שקבע באופן מפורש וחד משמעי כאמור כי כל תיווך לביטוח אסור על ידי מי שאינו בעל רישיון לפי חוק הפיקוח. יתר על כן, מכירת ביטוח שלא באמצעות בעל רישיון הינה עבירה פלילית כה חמורה עד שהמסתכן בהפרתה צפוי להימצא בחשיפה לתקופות מאסר ממושכות כמפורט בסעיף 104 לחוק".

אברמוביץ וסלינגר "הפעולות של סוכני הנסיעות מהוות ללא כל ספק תיווך אסור בביטוח"
אברמוביץ וסלינגר. "הפעולות של סוכני הנסיעות מהוות ללא כל ספק תיווך אסור בביטוח"

אישור להפר את החוק

החוזר אותו פרסמה סלינגר מגיע בניגוד מוחלט לעמדתה מנובמבר 2014 אז החליטה המפקחת לאסור, החל מה־1 בינואר 2016, על סוכני נסיעות למכור באופן ישיר לנוסעים ביטוח נסיעות לחו"ל בטענה שמדובר במוצר מורכב שצריך להימכר רק בידי משווק ביטוח בעל רישיון מתאים. בתגובה עתרה התאחדות סוכני הנסיעות לבג"צ. אז גם טענה סלינגר בפני בג"צ כי מכירת ביטוח נסיעות לחו"ל אינה עניין טכני וכי "הפעולות של סוכני הנסיעות מהוות ללא כל ספק תיווך אסור בביטוח".

"והנה חרף כל האמירות הללו וחרף כל הוראות החוק בחרתם להוציא טיוטת חוזר הקובעת כי היא תאפשר לסוכני הנסיעות להמשיך ולהפר את החוק וכעת תחת גושפנקא חוקית מטעמכם", כותב אברמוביץ לסלינגר כשהוא מתייחס לפניית הפרסה שעשתה מאז שטענה את הדברים בפני בג"צ. "האם התבלבלו היוצרות, התנהלות שאינה חוקית תקבל אישור רשמי?“.

הפליה לטובה

לדברי אברמוביץ מדיניות המפקחת גורמת אפליה לטובת סוכני הנסיעות. "אם נפתח את שוק הביטוח לגורמים שאינם מפוקחים, מה מונע את ביטול הרישוי ליתר הענפים? מדוע זה סוכני הנסיעות לא ידרשו כלל לרישוי, למבחני קבלה, לדיווח שנתי, לתשלום אגרה ועוד בניגוד לסוכני הביטוח?“, שואל אברמוביץ שמזהיר גם כי, ”לשכת סוכני ביטוח לא תהסס לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה, על פי דין, למנוע את ההפליה האמורה לטובת סוכני הנסיעות, למנוע את הפגיעה בבעלי הרישיון ומעל הכול את הפגיעה בציבור הטסים לחו"ל שירכוש, חלילה, את פוליסת הביטוח שלו, שלא מידי בעל רישיון".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email