אברמוביץ על טיוטת חוזר המוכרנים: "פגיעה קשה בזכויות היסוד של כלל סוכני הביטוח"

לשכת סוכני ביטוח דורשת מרשות שוק ההון לתקן את הטיוטה בטענה שהיא מנוגדת לחוק ועלולה להביא לסגירת משרדים אצל חלק מהסוכנים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

נשיא הלשכה, אריה אברמוביץ, יחד עם אריאל מונין, יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי, יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, ואורי צפריר, מ"מ נשיא הלשכה, נפגשו עם יואב גפני, סגן הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון בנושא טיוטת החוזר של הממונה בנושא "מעורבות מוכרנים בהליך שיווק ומכירה של מוצר ביטוח". "הבהרנו לגפני את עמדתנו החד משמעית כי חוזר המוכרנים מהווה פגיעה בלתי מידתית בסוכני הביטוח וכי לא נעבור על כך על סדר היום. סגן הממונה שמע את טענותינו הבין אותן ואמר כי ייתן לכך התייחסות וביטוי בהמשך כדי למנוע את אותה פגיעה בסוכנים". בעקבות פרסום הטיוטה בסוף נובמבר, פנה אברמוביץ, לרשות שוק ההון בתגובה חריפה שבמרכזה האפליה שיוצרת הרשות בכך שהטיוטה חלה רק על סוכני ביטוח.

"הלשכה סבורה כי ככל שתכלית החוזר הינה לקבוע פעולות שניתן לבצע בעת תיווך לביטוח, על ידי מוכרנים שאינם בעלי רישיון סוכן, הרי שלא ניתן ליצור אפליה בין סוכני הביטוח לבין הגופים המוסדיים אשר משווקים באופן ישיר ביטוחים לציבור הרחב, באמצעות אותם מוכרנים בעלי הכשרה זהה", כותב אברמוביץ. "הקביעה כי דווקא עובדים הנמצאים במשרד הסוכן יוגבלו בפעילותם, מהווה אפליה פסולה עבור סוכן הביטוח, שאינה ראויה ואינה מידתית ביחס לאותם מוכרנים ללא רישיון, אשר בחרו לעבוד בגוף מוסדי, ומשכך הם מורשים לבצע עסקת מכירה מלאה בביטוח ללא תנאי".
נשיא הלשכה מדגיש במכתבו, כי האפליה מקבלת משנה תוקף לנוכח הגידול הגובר בגופים המוסדיים של מערכי השיווק הישיר לציבור. "לדעתנו, אפליה חמורה זו נוגעת בחוסר סבירות קיצונית, אשר פוגעת באופן אנוש וקשה בזכויות היסוד של כלל סוכני הביטוח. אנו טוענים כי אפליה זו, מעבר להיותה בלתי מוסרית ולא ראויה, היא בלתי חוקית, ואין לה מקום הואיל ומדובר בפגיעה כה חמורה בזכות הקניין של סוכן הביטוח בכלל ובציבור הרחב בפרט, נדרשת לבוא לידי ביטוי בחקיקה לנוכח היותה פוגעת בחופש העיסוק".

“לא נאפשר לאיש לצמוח על חשבוננו”. אברמוביץ
"פגיעה בלתי מידתית בסוכני הביטוח". נשיא לס"ב, אריה אברמוביץ

אברמוביץ מזהיר כי האפליה תלך ותעמיק ככל שייכנסו לתוקפן הדרישות הקפדניות של הטיוטה מהסוכנים, מה שיוביל לסגירה לא מועטה של משרדים. מנוגד לחוזר הצירוף נשיא הלשכה התייחס גם לסעיפים בטיוטה, שלדבריו מנוגדים לחוזר הצירוף “שיווק ביטוח באופן יזום”. עולה השאלה מדוע יש לקבוע הוראות זהות בסעיף 3 לטיוטה בכיסויים בביטוח כללי ובריאות ביחס ללקוחות מעוניינים. נראה כי מדובר בכפילות מיותרת שמן הראוי ליתרה, או לתקן את החוזר בהתאם לכוונה בטיוטה. הלשכה דורשת מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לתקן את הטיוטה, כך שבכל מקום שמצוין "סוכן ביטוח" תהיה התייחסות לכל העוסקים המפוקחים במכירת ביטוח. בנוסף, יש להוסיף החרגות מעבר לביטוח פנסיוני גם על ביטוח כללי. "אין מקום להחיל הוראות אלו על מוצרי ביטוח קצרי טווח, אשר מפוקחים רגולטורית בצורה מפורשת על ידי חוזר הצירוף", כותב אברמוביץ. עוד עולה שאלה לגבי אי הבהירות של הפרשנות על "לקוחות המתעניינים ברכישת ביטוח". הלשכה מבקשת למחוק את המילה "מתעניינים".
על מנת למנוע את הצורך להחליט מי הוא "מתעניין". “מעבר לצורך נדגיש כי חוזר הצירוף קובע מפורשות שחידוש ביטוח כמוהו כרכישת פוליסה חדשה. משכך נדרשת הבהרה המחדדת, כי
לעניין טיוטה זו מדובר על שיווק ומכירה ללקוחות של פוליסה חדשה בלבד שאינם מופיעים במאגר המידע של הסוכן", מוסיף אברמוביץ. הסוכן בשטח עוד מתייחסת תגובת הלשכה לפעולות
הנדרשות מהסוכן בשטח, כגון "שיחה ראשונה, שנייה ושלישית". "תהליך זה מסורבל ואינו ראוי בחיי היומיום. יתר על כן, הוא מעמיד את סוכן הביטוח בפני פגיעה אנושה ברמה הכלכלית,
ועולה השאלה האם כוונת האוצר להעלים את משרדי הסוכן. אין עוררין, כי מעת לעת על מנת לבחון את איכות השיחות של עובדיו, זו מחויבותו ואחריותו המקצועית". עוד טוען אברמוביץ,
כי ישנם סעיפים שצריך למחוק מעצם היותם מנוגדים להיגיון ולמצב החוקי הקיים, בנוסף לעלויות הכבדות שנדרשות ואינן מוסיפות לטובת הלקוח.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email