אברמוביץ על תיקון 16: "הפיקוח צריך לקחת אחריות ולעצור את מחול השדים"

בימים אלו נכנסת לתוקפה התוספת להפקדות הפנסיוניות - זאת בעוד מיליארדי שקלים מכספי הפנסיה של עובדים תקועים בחשבונות מעבר. "תפקודה החלקי של המסלקה גורם עוול רב"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ימים ספורים בטרם ידרשו המעסיקים ליישם את תיקון 16 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – פונה נשיא לשכת סוכני ביטוח, אריה אברמוביץ, למפקחת על הביטוח, דורית סלינגר ומבקש לעצור את יישום התיקון. "משמעות יישום התיקון היא הגברת הכאוס הקיים ממילא", כותב נשיא הלשכה בפנייה דחופה אל המפקחת. "אני מבקש ממך לפעול להסדרת תהליכי הבקרה על יישום תקנות התשלומים לקופות גמל, לפעול לקבל אישור כלל הגופים המוסדיים על שיוך הכספים לעובדים בצורה מלאה ונאותה ולצמצם את חובת התקנות למעבידים עם 500 עובדים לפחות".

בימים אלה מעבירים עשרות אלפי המעסיקים במשק את משכורות חודש יולי, אשר יגלמו בפעם הראשונה את התוספת להפקדות הפנסיוניות, כמתחייב מהסכם הפנסיה שנחתם בין ההסתדרות לארגוני המעסיקים. על פי ההסכם החדש, ההפקדות המינימליות יעמדו על 25.6% על חשבון המעסיק ו־75.5% על חשבון העובד. אברמוביץ התייחס בין היתר לדיון הסוער בנושא שהתקיים בשבוע שעבר בוועדת הכספים, בה הועלו הטענות שמיליארדי שקלים, כספי חסכון פנסיוני של עובדים, לא משויכים עדיין לקופות של העובדים ונמצאים בחשבונות מעבר עלומים.

כך, נוצר פיגור בתשלומים בחשבונות של אותם העובדים. המצב הביא לשליחת מכתבים למבוטחים מגופי הפנסיה וחברות הביטוח ובהם התראה על ביטול הפוליסה אם לא ייסגר הפיגור. "לא פעם, סוכני הביטוח כורעים תחת הקשיים שיצרו תקנות התשלומים לנוכח העדר שיוך כספים של עובדים", כותב אברמוביץ. "לא ניתן לבצע עזיבות עבודה בצורה מסודרת, לא ניתן לתת דוחות סטטוס מעודכנים ללקוחות והדבר יוצר לחץ עצום על סוכן הביטוח".

אברמוביץ. "איפה היה משרד האוצר במהלך כל השנתיים הללו?"
אברמוביץ: "איפה היה משרד האוצר במהלך כל השנתיים הללו?"

כאוס בענף

אברמוביץ דוחה את דברי נציג אגף שוק ההון, הראל שרעבי, בוועדת הכספים לפיהם, מדובר בתקלות טכניות, ו"בחבלי לידה של מערכת בהרצה". "איך אפשר להסביר לעובד שמבקש להחליף מקום עבודה ומבקש לדעת את יתרות הצבירה שלו, כי הנתונים לא מדויקים והכספים לא שויכו עקב 'עניין טכני'?", שואל נשיא הלשכה. "איך אפשר להסביר לעובד של המעסיק או לשווק לו מוצרים פנסיונים המתאימים למצבו כאשר המסלקה, שאף היא בפיקוח אגף שוק ההון, לא מספקת מידע מסודר ומלא על הכספים של הלקוח? ולא זו אף זו, אנו גם לא יודעים על היקפם של הכספים והנכסים של העובד הואיל והכספים לא מופקדים כראוי".

כאמור, תפקודה החלקי של המסלקה עומד גם הוא במוקד. "התפקוד החלקי של המסלקה גורם עוול רב לעובדים שמשלמים ממיטב כספם על איסוף מידע שאינו מלא", אומר אברמוביץ, "באופן אשר מכשיל הן את ציבור סוכני הביטוח המחויבים לפנות למסלקה, והן את הציבור שמקבל המלצות שיתכן ואינן משקפות את מצבו הפנסיוני האמיתי".

בתוך כך דוחה נשיא הלשכה גם את טענות שרעבי כי לשוק ניתנו שנתיים על מנת להסתגל לכניסת התקנות לתוקף. "איפה היה משרד האוצר במהלך כל השנתיים הללו?", הוא שואל. "מדוע לא בוצעו בקרות מול הגופים המוסדיים כדי לוודא שהכל תקין ומוכן? מדוע לא בוצעו מדגמים על מנת לוודא שהמערכת מתפקדת? ואף אם במעשה או במחדל, שגה אגף שוק ההון, מדוע שלא יקח אחריות ויעצור לרגע את מחול השדים המתנהל?".

אברמוביץ מבקש מסלינגר לדחות את יישום התקנות כפי שהציע בדיון בוועדה, וכן לקבוע כי יש להחיל את התקנות רק על מעסיקים עם 500 עובדים ומעלה בלבד, על מנת לראות כי השוק כשיר וערוך ליישום התקנות, ורק לאחר מכן להרחיב את היקף היישום בהתאמה ובשינויים המחויבים. "במקביל, יש ליזום תיקון לחוק ולקבוע כי הוראת תיקון 16 בנוגע להפקדות הנוספות תוקפא עד לקבלת אישורך כי קיימת שליטה של הגופים המוסדיים בניתוב הכספים המועברים עבור הציבור והמעסיקים יפרישו את הכספים בצורה רטרואקטיבית לתאריך כניסת התיקון לתוקף".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email