אברמוביץ תוקף את פניית הפרסה של סלינגר שקבעה שסוכני נסיעות יוכלו למכור ביטוח

אחרי שטענה בעבר שמכירת ביטוח על ידי גורם לא מקצועי מסכנת את הנוסעים – סלינגר משנה עמדה: תאפשר לסוכני הנסיעות להמשיך למכור ביטוחים בתנאים מסוימים. הלשכה תפנה למבקר המדינה וליועץ המשפטי לממשלה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר, פרסמה טיוטת חוזר ובה היא חוזרת בה מעמדתה הנחרצת נגד מכירת הביטוח בידי סוכני נסיעות. על פי הטיוטה, יוכלו סוכני הנסיעות למכור פוליסות לביטוח נסיעות לנוסעים שהפוליסה שלהם לא כוללת החרגות בשל חיתום רפואי, ובתנאי שתקופת הביטוח לא תעלה על 30 יום.

בנובמבר 2014 החליטה המפקחת לאסור, החל מה-1 בינואר 2016, על סוכני נסיעות למכור באופן ישיר ביטוח נסיעות לנוסעים לחו"ל, בטענה שמדובר במוצר מורכב שצריך להימכר רק בידי משווק ביטוח בעל רישיון מתאים. בתגובה עתרה התאחדות סוכני הביטוח לבג"צ. בעקבות התערבות בית המשפט, ששלח את שני הצדדים לדון ביניהם, דחתה סלינגר את יישום החוזר ל-15 במאי 2016.

החלטה הפוכה

ההחלטה החדשה של סלינגר הפוכה לעמדתה, אותה טענה בפני בג"צ, לפיה "לרכישת פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל ישנן השלכות הרות גורל על היקף הפיצויים שהמבוטח יהיה זכאי לו בעת קרות אירוע ביטוחי", ולכן "החליט הרגולטור שביטוח נסיעות לחו"ל ישווק על ידי מקצועני ביטוח בלבד, כאשר על סוכני נסיעות ייאסר לעשות זאת, על מנת לוודא שלקוח המעוניין ברכישת ביטוח יטופל רק על ידי גורם מקצועי שנמצא תחת פיקוח ישיר של משרד האוצר".

"לשכת סוכני ביטוח לא תיתן יד לתהליך שנעשה בניגוד גמור להוראות הדין" | צילום: fotolia
"הלשכה לא תיתן יד לתהליך שנעשה בניגוד גמור להוראות הדין" | צילום: fotolia

בלשכת סוכני הביטוח הובע זעם רב בעקבות שינוי עמדת המפקחת לטובת סוכני הנסיעות. אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה, אמר כי "טיוטת המפקחת על הביטוח היא אמירה חמורה שאינה מתקבלת על הדעת. לשכת סוכני ביטוח לא תיתן יד לתהליך שנעשה בניגוד גמור להוראות הדין ובניגוד לסמכות המפקחת. אנו נפעל כנגד החלטת המפקחת בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו לשם עצירת המהלך השגוי והמסוכן".

אברמוביץ הוסיף כי "אמירת המפקחת שגויה ביסודה ומסכנת את ציבור המבוטחים. האם יעלה על הדעת כי סוכן נסיעות יפרט בפני לקוח את עיקרי הביטוח שהוא עומד לרכוש, הסייגים והכיסויים? טיוטת החוזר שומטת את הקרקע תחת אמירת המפקחת כי היא פועלת לשמירה על רמת מקצועיות הענף שתגן על ציבור המבוטחים".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email