אגף שוק ההון במשרד האוצר יאסור התניית רכישת כיסוי ביטוחי ברכישת מוצר פנסיוני

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פירסם השבוע טיוטת חוזר האוסרת על גופים מוסדיים להתנות הצטרפות עובדים באמצעות המעסיק לביטוח ריסק מוות או אובדן כושר עבודה, בניהול כספי החיסכון הפנסיוני באותו הגוף. בנוסף, הטיוטה אוסרת על גוף מוסדי להתנות מתן הנחה בדמי ניהול או בעלות כיסוי ביטוחי, ברכישת מוצר ביטוחי אחר באותו גוף.

הסכמים קיבוציים או הסכמי העסקה אישיים מחייבים מעסיקים רבים לממן עבור עובדיהם כיסוי ביטוחי מפני אובדן כושר עבודה או מפני מוות. במקרים מסוימים, גוף מוסדי מתקשר עם מעסיק לצורך רכישת כיסוי ביטוחי לעובדיו, לצורך ניהול כספי החיסכון הפנסיוני שלו.

במקרה זה קיים חשש כי בחירת הגוף המוסדי על ידי המעסיק תעשה משיקולים שאינם מתחשבים בטובת העובד. המהלך תוכנן כבר לפני כשנתיים, באוגוסט 2012, על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון הקודם עודד שריג, אלא שיישומו התעכב בשל חילופי כוח אדם במשרד.

במטרה להגביר את השקיפות ולתת כלים לחוסך לקבלת החלטה מושכלת בנוגע למוצר החיסכון הפנסיוני שלו, קובעת הטיוטה כי מתן הנחה בדמי ניהול לחוסך במוצר פנסיוני או בעלות כיסוי ביטוחי לא תותנה ברכישת כיסוי ביטוחי נוסף. לדברי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, "הטיוטה נועדה לוודא שצירוף מבוטחים לחיסכון פנסיוני ייעשה משיקולים של טובת העובד בלבד. הוראה זו היא פועל יוצא של פעילות אגף שוק הון לחיזוק מעמדו של החוסך ויכולת הבחירה שלו בעת רכישת מוצר פנסיוני".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email