אושרה תביעה ייצוגית נגד ביטוח ישיר – ייקרה את הפרמיה בחידוש ביטוח דירה ללא הסכמת המבוטחים

התביעה הייצוגית אושרה על ידי בית המשפט המחוזי שקבע: לא ניתן להאריך את הפוליסה באופן אוטומטי, ללא הסכמה פוזיטיבית של המבוטח, אותה יש לתעד
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בית המשפט המחוזי מרכז אישר בקשה להכיר בתביעה נגד ביטוח ישיר (איי.די.איי) כתביעה ייצוגית. מדובר בתביעה שהוגשה בדצמבר 2016 ובה נטען כי החברה חידשה את ביטוח הדירה של התובע תוך העלאת פרמיה משמעותית, ללא הסכמת המבוטח.

התובע, עו"ד שלומי מושקוביץ, המיוצג בידי עו"ד נתי פולינגר, טען כי רכש ביולי 2015 ביטוח דירה בחברת ביטוח ישיר תמורת 1,000 שקל. בכתב התביעה נטען, כי בנובמבר 2015, במהלך תקופת הביטוח, שלחה ביטוח ישיר לתובע הודעה במייל ולפיה שודרגה פוליסת הביטוח שלו לפוליסה חדשה, תוך שהיא מציינת כי יוכל ליהנות מחידוש רציף מדי שנה כברירת מחדל. ביולי 2016, כארבעה שבועות לפני תום תקופת הביטוח, שלחה ביטוח ישיר לתובע הייצוגי הודעה במייל כי חידשה את הפוליסה לשנה נוספת. דמי הביטוח בגין הפוליסה המחודשת עלו בפועל מ-1,000 שקל לשנה ל-1,890 שקל לשנה, אך העלאת דמי הביטוח לא צוינה בהודעת החברה. התובע ביקש סעד כספי הכולל נזק אישי בסך 1,890 שקל (עלות הביטוח שחודש באופן אוטומטי) או 937 שקל –  גובה התייקרות הביטוח, שחודש ללא הסכמתו.

כל עוד הפוליסה המתחדשת אינה כוללת התניה לפיה בתום תקופת הביטוח יוארך הביטוח מאליו, לא ניתן להאריך את הפוליסה באופן אוטומטי, ללא הסכמה פוזיטיבית של המבוטח. צילום: shutterstock

על פי הכרעת הדין, טענה ביטוח ישיר כי חידוש הביטוח נעשה כדין, שכן הוא מעוגן בהוראות הפוליסה החדשה ובעמדת המאסדר בהסתמכה על סעיף 14 בהוראות המאפשר למשיבה לחדש את פוליסת ביטוח הדירה באופן אוטומטי, "אלא אם המבוטח הודיע למבטח לפני תום תקופת הביטוח כי אינו מעוניין בחידוש כאמור וכי הפוליסה החדשה חלה גם על מבוטחים קיימים שלה". עוד טענה ביטוח ישיר, כי סעיף הרציפות הוא לטובת המבוטח, בעיקר בביטוחי משכנתה בהם אי חידוש הביטוח מהווה הפרת חוזה ההלוואה, ובנוסף, כי התובע עודכן בעת שרכש לראשונה את פוליסת הביטוח ב-2015 בדבר כניסתה הצפויה של הפוליסה החדשה לתוקף ובדבר תחולתה המידית גם על הפוליסה שרכש".

פיצוי למבוטחים

בהכרעת הדין כתב השופט יחזקאל קינר כי חוזר הרשות קובע באופן ברור: כל עוד הפוליסה המתחדשת אינה כוללת התניה לפיה בתום תקופת הביטוח יוארך הביטוח מאליו, לא ניתן להאריך את הפוליסה באופן אוטומטי, ללא הסכמה פוזיטיבית של המבוטח, אותה יש לתעד. לדבריו, החברה לא הייתה רשאית להחיל את סעיף 14 בפוליסה החדשה שהוציאה החל מ-27.7.15 על חוזי ביטוח קיימים שנכרתו במועד מוקדם יותר.

באשר לייקור דמי הביטוח קבע השופט: "הדין הוא כי על חברת הביטוח להציע למבוטח את העלאת דמי הביטוח המבוקשת על ידה, ואם ייתן את הסכמתו הפוזיטיבית לכך – ייכרת ביניהם חוזה בדבר העלאת המחיר. לחברת הביטוח אסור להעלות את דמי הביטוח אם לא ניתנה הסכמתו הפוזיטיבית של המבוטח לכך".

בית המשפט אישר פיצוי "לכל לקוחות ביטוח ישיר, להם היא האריכה את פוליסת ביטוח הדירה ללא קבלת הסכמתם ו/או כל לקוחותיה של המשיבה אשר חויבו בדמי ביטוח בגין פוליסה לביטוח דירה ללא קבלת הסכמתם (ובכללם לקוחות המשיבה אשר דמי הביטוח הועלו להם ללא קבלת הסכמתם בעת חידוש הפוליסה), בתקופה החל מ-7 שנים לפני הגשת התובענה ועד היום".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email