אושרו התקנות המסדירות השקעות מוגברות של גופים מוסדיים בתשתיות בישראל

הצעת שר האוצר ורשות שוק ההון אושרה על ידי ועדת הכספים; הממונה ברקת: "קידום צעד חשוב בשוק ההון הישראלי"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ועדת הכספים אישרה את הצעת שר האוצר ורשות שוק ההון בנוגע לתקנות המסדירות השקעות מוגברות של גופים מוסדיים בתשתיות בישראל בהיקף של כעד 100 מיליארד שקל.

התקנות תאפשרנה את ההשקעות על ידי הסרת חסמים קיימים והגדלת תקרת ההשקעה עד ל-49% בכפוף לגודל הפרויקט, זאת לצד פיתוח תחום התשתיות בישראל והכלכלה הישראלית. אלה עתידות גם להיטיב עם ציבור החוסכים.

משה ברקת | צילום: אוראל כהן

לאחר אישור התקנות בוועדת כספים תתאפשר במעמד ההנפקה בלבד השקעה בשיעורים גבוהים יותר מהמגבלה הקבועה היום, לפיה משקיעים מוסדיים רשאים להחזיק עד 20% בתאגיד. התקנות החדשות יאפשרו הגדלת ההשקעה במניות בתאגיד שפעילותו הוגבלה להקמה והפעלה של פרויקט ייעודי בתחום תשתיות בישראל, או בתאגיד שמטרתו גיוס הון לפרויקטים בתחום התשתיות בישראל, ובכלל זה תאגידים שמטרת השקעותיהם היא שיפור יכולת ההתמודדות עם שינויי האקלים והפחתתם. בפרויקטים בהם ההון העצמי יעמוד עד ל-300 מיליון שקל תתאפשר הגדלה של 29%, ובפרויקטים מעל סכום זה תתאפשר הגדלה של 15% במניות.

הגדלת מקורות המימון

שר האוצר ישראל כ"ץ מסר בתגובה: "הצעד שאושר זה יתרום להגדלת מקורות מימון התשתיות בישראל, ויאפשר גם לציבור החוסכים והמבוטחים ליהנות מתשואות גבוהות יותר. התקנות שאושרו מאפשרות לקרנות להשקיע עד 49% במיזמים חדשים שהיקף ההון העצמי של המיזם הוא עד 300 מיליון שקל, ו-35% במיזמים שההון העצמי שבהם הוא מעל סכום זה. כאשר בעוד שנתיים תיבחן האפשרות להסרת מגבלת ה-35% גם במיזמים הגדולים.

"אני צופה שהתקנות שהחדשות, אשר מסירות חסמי השקעה, יתרמו הן לתשואת ציבור החוסכים והן יביאו לתנופה גדולה בתחום ההשקעה בתשתיות בישראל ולצמיחת המשק הישראלי, בפרט בעידן שלאחר הקורונה״.

ד"ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מסר: "אני מברך על הסרת החסמים בהשקעות בתשתיות, המהלך עתיד להוביל לצמיחה של המשק הישראלי לצד אפשרויות השקעה רחבות יותר לגופים המוסדיים, ובכך להטיב עם ציבור החוסכים והעמיתים בישראל.

"אני מודה לשר האוצר, ישראל כ"ץ על קידום צעד חשוב זה בשוק ההון הישראלי. חשוב לומר כי אין בהסרת חסמים אלו כדי לגרוע מחובותיהם של משקיעים מוסדיים לנהל ולהשקיע את נכסי החוסכים בהתאם לעקרונות של נאמנות וזהירות ולעמוד ביתר החובות המוטלות עליהם בניהול כספי הציבור, אני סמוך ובטוח שכך יעשו באופן מאוזן ומבוקר".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email