אושר בוועדת הכספים: המפקח על הביטוח יוכל לבטל פוליסות שפוגעות במבוטחים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ועדת הכספים אישרה השבוע לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק ליישום מודל אישור הפוליסות האוטומטי. ההצעה מעניקה למפקח על הביטוח באגף שוק ההון באוצר את הסמכות לשנות ואף לבטל פוליסות ביטוח שיש בהן כדי לפגוע במבוטחים. הצעת החוק החדשה מחייבת את חברות הביטוח להודיע למפקח על הביטוח על כל שינוי שבכוונתן לבצע בפוליסות קיימות, וכן על תוכניות חדשות, לפחות 30 יום לפני המועד המבוקש להחלת התכניות החדשות או השינויים.

המפקח רשאי להורות על ביטול השינויים ואף תכנית ביטוח באופן מיידי. הצעת החוק חלה כמעט על כל סוגי הפוליסות: ביטוחי חיים, ביטוחי מנהלים (למעט קופות גמל), ביטוחי רכב מקיף וחובה, הרחבות ביטוחיות, ביטוחי דירה ורכוש. על פי ההצעה, ב-2016-2018 ידווח המפקח על הביטוח ושוק ההון באוצר לוועדת הכספים על יישום הרפורמה בשנה שקדמה לדיווח. את הדיווח ימסור המפקח לוועדת הכספים לכל המאוחר עד ה-30 במרץ בכל שנה על השנה הקודמת.

יו"ר ועדת המשנה לביטוח, ח"כ יצחק כהן (ש"ס), שהכינה את הצעת החוק לאישור במליאת ועדת הכספים, אמר כי "מדובר ברפורמה חשובה שתבטיח הגנה טובה יותר על ציבור המבוטחים ותאפשר לרגולטור לשנות תנאי פוליסות, או אף לבטל פוליסות במקרים שבהן יוכח שיש פגיעה במבוטחים, כאשר במקרים קיצוניים, יוכל המפקח על הביטוח לבטל פוליסות באופן רטרואקטיבי. הצעת החוק מטילה אחריות רבה יותר על חברות הביטוח ומצד שני, מפחיתה את הרגולציה, כדי לייעל את השוק ולהקל על התנהלותו כחלק מהמגמה הכלל עולמית להפחית את הנטל הרגולטורי".

כהן ציין כי החליט "להחריג את קופות הגמל והפנסיה, שמחייבות דיונים נפרדים עקב המורכבות הרבה שלהן". המפקחת על הביטוח דורית סלינגר אמרה כי "הצעת החוק באה לעשות סדר ולאפשר פיקוח יעיל יותר שלנו על השוק, זאת באמצעים שונים ובין השאר מסמך דינמי איך לכתוב פוליסת ביטוח ומה לא לכתוב. בתחומי ביטוח המדוברים נדרש אישור פוזיטיבי של המפקח. אישור תוכניות ופוליסות ביטוח דורש פרוצדורות והמטרה היא לייעל את המערכת, כדי להקל מהנטל הרגולטורי.

"אנחנו ממשיכים לסקור את הפוליסות עצמן, אך מתוך מבט רוחבי. זה עולה בקנה אחד עם הפיקוח המקובל בעולם. אין כאן התנערות מאחריות. המערכת הממוחשבת שלנו נבנתה לקליטת הבקשות. גם היום האחריות היא על מי שכותב את הפוליסה. המהלך עומד בתנאי השוק ועם כוונת הממשלה להקל בנטל הרגולטורי. החוק המתוקן ייצור שוק יעיל יותר וגם החברות מודות בכך".

ח"כית מיכל בירן (העבודה) בירכה על השינויים שהכניסה ועדת המשנה להצעת החוק, בעיקר החובה על המפקח לדווח בכל אחת משלוש השנים הבאות על אופן יישום הרפורמה והתנהלות השוק לאורה. יחד עם זאת, סייגה בירן את דבריה לגבי תוכנה העיקרי של הרפורמה ואמרה כי "הרפורמה מיסודה לא טובה, בכך שהיא מעבירה את האחריות למבטחים, לאזרחים. טענת האוצר היא שימשיכו לפקח, אף על פי שהם לא חייבים. מלכתחילה היה ראוי שאגף הפיקוח על הביטוח באוצר יבדוק באופן שיטתי כל פוליסה ופוליסה, לא יסתפק בבדיקת תוכניות ביטוחיות חדשות או שינויים, ובוודאי שלא יאפשר מצב שתוכניות חדשות לא ייבדקו על ידו".

לפני אישור הצעת החוק, ביקש יו"ר ועדת הכספים ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי) לוודא שרמת הפיקוח על הביטוחים לא תפחת ושאל את אנשי אגף הביטוח ושוק ההון באוצר אם יש גוף שבודק באופן קבוע שאין גוף שכותב פוליסה רעה למבוטחים, או שרק ביום שבו יתרחש משהו תיבדק הפוליסה.

כמו כן, תהה מדוע חברות הביטוח כל כך מתנגדות להצעה שנותנת הרבה מאוד סמכויות לחברות עצמן. מרגנית לוי ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים הביעה הסתייגות מכך שערעורים על החלטות המפקח יידונו בבית המשפט המחוזי ולא בבית משפט מנהלי על פי הצעת החוק ואמרה כי "לבית המשפט המחוזי אין את הכלים המקצועיים לדון בכך בניגוד לבית המשפט המנהלי".

יועץ לאיגוד חברות הביטוח, פרופ' יואב דותן, השיב ללוי יחד עם הבעת הסתייגות עקרונית לגבי עצם סמכות היתר של המפקח על הביטוח באוצר, אף שחברות הביטוח הסכימו עם הניסוח הסופי שהוכן בוועדת המשנה: "נותנים פה סמכות למפקח שאין בספר החוקים של מדינת ישראל. באופן קיצוני, הוא יכול לקחת פוליסת ביטוח בריאות שמכסה מחלות לב עד 2025 ולהחליט רטרואקטיבי שהפוליסה כוללת חולי אבולה מ-2015. כלומר, יש לו את הסמכות לשנות רטרואקטיבית ולהרחיב את הכיסוי הביטוחי.

"אנחנו רוצים שבאותם מקרים שכולם מסכימים שהם קיצוניים וחריגים, הדבר ייעשה בהליך ראוי והגון בעניין היקף הסמכות של המפקח. הסמכות של המפקח לשנות רטרואקטיבית פוליסות קיימות מחייבת שיקולי דעת אקטואריים מסובכים ומראש בית המשפט המחוזי מצוי בעמדה הרבה יותר טובה מבית משפט מנהלי. לכן אין כל סיבה שהסמכות החריגה הזאת לא תלך לבית המשפט המחוזי ואנו שמחים שיו"ר ועדת המשנה, ח"כ כהן, קיבל את עמדתנו".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email