אושר החוק המעניק פטור מביטוח לעוסקים בספורט עממי

בשורה לעשרות אלפי אזרחים שמשלמים מיליוני שקל בשנה על ביטוחים כפולים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 15), התשע"ח־2018 של ח"כ יואל רזבוזוב. 46 תמכו, ללא מתנגדים. על פי הצעת החוק, ספורטאי רשאי לבטח את עצמו. אם עשה כן, או אם בוטח בביטוח אחר שמתקיימים בו התנאים לפי החוק, יהיו גופי הספורט פטורים מלבטח אותו. כמו כן, מוצע להוסיף לרשימת הספורטאים הפטורים מביטוח את הספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שאין בגינה תשלום שכר או כל תמורה אחרת.

בדברי ההסבר נכתב: "חוק הספורט קובע כי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד, כהגדרתם בחוק, חייבים לבטח את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם. ואולם כיום, רבים מאזרחי ישראל רוכשים לעצמם באופן פרטי ביטוח שעל פי רוב מקיף יותר ולעתים גם זול יותר. כך, יכול להיווצר מצב בו ספורטאים מחזיקים בשני ביטוחים המכסים את אותם רכיבים ביטוחיים.

"על כן, מוצע לאפשר גם לספורטאי לבטח את עצמו כאשר הוא נוטל חלק בתחרויות ספורט. כך, כאשר הספורטאי יציג את אישור המבטח על הביטוח, יהיו פטורים שאר הגופים המצוינים בחוק מלבטח את אותו ספורטאי פעם נוספת. הדבר יפתח את השוק הביטוח לתחרות גדולה יותר כשחברות הביטוח יתחרו ביניהן על כל ספורטאי ולא רק על גופי הספורט – דבר שיוזיל את עלויות הביטוח".

ח"כ רזבוזוב: "החוק יוזיל עלויות לעשרות אלפי אזרחים העוסקים בספורט שיהיו מעכשיו פטורים מתשלום הביטוח שעולה אלפי שקל בשנה. זו בשורה אמיתית לעשרות אלפים שעוסקים בספורט עממי, לא נחשבים כמקצוענים, לא מקבלים על זה שכר ובכל זאת משלמים מיליוני שקל בשנה על ביטוחים כפולים".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email