אושר התקנון החדש של לשכת סוכני הביטוח: "עשינו סדר בכל פרקי התקנון"

בין החידושים הבולטים שהתווספו: תתכנס מועצת נציגים במקום האסיפה הכללית; בנוסף, יושבי ראש המחוזות של הלשכה ייבחרו ישירות על ידי חברי המחוז בו הם מכהנים. אברמוביץ באסיפה הכללית: ”אני מביט לאחור בגאווה על ההצלחה ההיסטורית שלנו כסוכני ביטוח"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

האסיפה הכללית של לשכת סוכני הביטוח אישרה אתמול ברוב מוחלט את התקנון החדש עליו עמלה בשלוש השנים האחרונות ועדת התקנון בראשות עו“ד אריה אופיר ובהובלת המנכ“ל רענן שמחי. בפתח הישיבה, נשיא הלשכה, אריה אברמוביץ, הציג את שורת האתגרים וההישגים של הלשכה בשנה החולפת, ביניהם הניצחון בתביעה נגד ביטוח ישיר בביהמ“ש המחוזי והערעור שמתקיים בבית המשפט העליון. ”אני מביט לאחור בגאווה על ההצלחה ההיסטורית שלנו כסוכני ביטוח, באישור הצעת החוק על הפרדת תגמול הסוכן מדמי הניהול. הצעת החוק מחייבת את המוסדיים לייצר מודל חדש של תגמול לסוכני הביטוח. הצעת החוק תביא סוף סוף ליצירת תגמול הוגן וראוי לסוכן שבאמת תכבד את עבודתו ותשים סוף אחת ולתמיד למראית העין השלילית שיוצר המודל הנוכחי“, הדגיש אברמוביץ. בנוסף, הוזכרו פרויקט סוכן הביטוח 2030 ,עבודת ועדת סער לבחינת עתיד ענף הביטוח, מהפיכת האקדמיזציה בשיתוף המכללה האקדמית נתניה, והמיזם לחיבור בן הדור הצעיר לוותיק.

עוד עדכן אברמוביץ כי הלשכה תפתח בשבועות הקרובים השתלמויות בנושאים הפנסיוניים והאלמנטאריים בכל המחוזות. יו“ר ועדת הכספים, אבי ברוך הציג את תקציב הלשכה לשנת 2017(6.4 מיליון שקל, כמו אשתקד) שאושר ברוב מוחלט של קולות.

יושבי ראש המחוזות ייבחרו ישירות על ידי חברי המחוז

עו“ד אריה אופיר, יו“ר ועדת התקנון בלשכה, אמר עם הצגת התקנון החדש: ”תקנון הלשכה הקיים נכתב טלאים טלאים לפני 70 שנה. חוק העמותות שנחקק ב-1980 יצר התנגשויות עם התקנון שלנו. בתקנון החדש שערכנו, דאגנו שלא יהיו התנגשויות עם דרישות החוק. עשינו סדר בכל פרקי התקנון, והוקצה אושר התקנון החדש של לשכת סוכני הביטוח: "עשינו סדר בכל פרקי התקנון" בין החידושים הבולטים שהתווספו: תתכנס מועצת נציגים במקום האסיפה הכללית; בנוסף, יושבי ראש המחוזות של הלשכה ייבחרו ישירות על ידי חברי המחוז בו הם מכהנים. כמו כן, הוקצה נוהל נפרד לבחירות. על פי התקנון החדש אנו מוקירים את החברים הוותיקים, בני ה-80 ומעלה שיקבלו פטור מתשלום דמי חבר. שינוי חשוב נוסף הוא אופן בחירת ועד מנהל ללשכה בהתאם לחוק העמותות (בחירה ולא מינוי) – יו“ר מחוזות ייבחרו בבחירות ישירות על ידי חברי המחוז ויהיו חברים בוועד המנהל. הוועד המנהל יהיה ברובו ממונה: 7 על ידי נשיא הלשכה וכן נשיא הלשכה הנבחר – סה“כ 8 חברים". כמו כן, סקרו את פעילותם: אלי אנגלר, יו״ר ליסוב; דוד בכר, יו״ר ועדת ביקורת; ורענן שמחי, מנכ״ל לשכת סוכני ביטוח.

יו"ר ועדת הכספים, אבי ברוך. התקציב הוצג ואושר ברוב קולות

מועצת נציגים

כאמור, שינוי עיקרי בתקנון הוא, הפיכת האסיפה הכללית ל“מועצה ארצית“ וכינון מועצת נציגים, בהתאם לסעיף 24 לחוק העמותות, שאומר שכל עמותה מעל 200 חברים רשאית לבחור אסיפת נציגים שתתכנס ותחזיק בסמכות של אסיפה כללית. מספר החברים ייקבע באופן יחסי לפי מספר החברים בכל סניף. כל סניף ישלח את נציגיו לאסיפת נציגים והמועצה עצמה תקבל סמכויות של אסיפה כללית. המועצה הארצית תורכב מנשיא הלשכה הנבחר, יושבי ראש המחוזות הנבחרים, יושבי ראש הסניפים הנבחרים (סניף שהיו“ר שלו הוא גם יו“ר מחוז לא ישלח נציג נוסף במקומו), נציגי הסניפים שנבחרו בבחירות (על כל 80 חברים – נציג אחד במועצה), נשיא הלשכה היוצא, אלא אם הודיע שאינו מעוניין להיות חבר מועצה, יו“ר ועדת תקנון שיאושר על ידי המועצה בישיבתה הראשונה ויו“ר MDRT.

שינוי חשוב נוסף הוא בחירת ועד מנהל ללשכה בהתאם לחוק העמותות; הועד המנהל הוא הגוף המנהל והפעיל של הלשכה. מספר חבריו יהיה 15 לפי ההרכב הבא: נשיא הלשכה הנבחר, שיהיה יו“ר הוועד; 6 יושבי ראש המחוזות; )אם בעתיד ישתנה מספר המחוזות, מספר חברי הוועד המנהל ישתנה בהתאם(; יו“ר המועצה הנבחר; מועצת הנציגים הנבחרת, בישיבתה הראשונה, מיד לאחר הבחירות, תבחר בהצבעת רוב, נציג אחד בכל הצבעה, את הנציגים הבאים לוועד המנהל עפ“י המלצת הנשיא הנבחר: מ“מ נשיא הלשכה, סגן נשיא הלשכה, יו“ר ועדת כספים, יו“ר ועדה פנסיונית, יו“ר ועדה אלמנטרית, יו“ר ועדת בריאות, יו“ר הועדה לסוכנים צעירים והכשרת הסוכן.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email