אושר סופית: בנק לא יוכל לסרב לנכה לקבל הלוואת משכנתא לרכישת דירה

חברות הביטוח יחויבו לבטח בביטוח חיים לווים אלה על מחצית מסכום ההלוואה שתוגבל למיליון שקל. המדינה תשתתף ב־ 300 שקל לחודש מהחזר ההלוואה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

נפתרה בעיה ארוכת שנים של נכים, במרכזה בנקים למשכנתאות סירבו להעניק להם הלוואת משכנתא לרכישת דירה, משום שלא הצליחו לרכוש ביטוח חיים מחברות הביטוח. מליאת הכנסת אישרה השבוע ברוב של 56 חברי כנסת, ללא מתנגדים, בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 18), התשע"ח־2018 של ח"כ קארין אלהרר (יש עתיד) וקבוצת חברי כנסת.

החוק שעבר קובע שבנק לא יוכל לסרב להעניק משכנתא מסיבה של היעדר ביטוח חיים לאדם בעל מוגבלות, שאקטואר יקבע שתוחלת חייו צפויה להיות מעל חמש שנים. חברות הביטוח יפנו אותו למסלול של ביטוח ללא הצהרת בריאות. הסכום מקסימלי בו יבוטח אדם זה יעמוד על חצי מיליון שקל והמשכנתא תעמוד על עד פי שניים מהסכום הזה – מיליון שקלים. תקופת המשכנתא תעמוד על 15 שנה אלא אם הגיע האדם להסכמה עם הבנק על תקופה ארוכה יותר.

בנק לא יוכל לסרב לנכה בבקשה לקבלת הלוואה | צילום: fotolia

במסגרת החוק החדש, המדינה תשתתף במימון בהיקף של 300 שקל מעלות המשכנתא החודשית, הבנקים ייספגו תקופת הכשרה של שנתיים וחצי וחברות הביטוח יחויבו לבטח את המשכנתא של נכים, להם תוחלת חיים הגבוהה מחמש שנים. הבנקים ייקחו על עצמם סיכון של תקופת הכשרה ארוכה בת שנתיים וחצי, שבה למשכנתא לא יהיה ביטוח. חברות הביטוח יחויבו לבטח בביטוח חיים כל נכה שאקטואר יקבע שתוחלת החיים שלו גבוהה מחמש שנים.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "גוף פיננסי הנותן הלוואות לדיור, דוגמת בנק, מבטח או חברה מנהלת, נוהג להבטיח את החזר ההלוואה באמצעות רישום משכנתה על דירת הלווה לזכות המלווה או דרישה שהלווה ירכוש ביטוח חיים שיבטיח את תשלום המשכנתא אם הלווה נפטר.

"בשנים האחרונות גופים פיננסיים נוהגים לדרוש, כתנאי למתן ההלוואה, את שתי החלופות האמורות גם יחד, כך שמימוש המשכנתא ייעשה אם הלווה אינו עומד בהחזר התשלומים, ובמקרה של פטירת הלווה החזר ההלוואה ייעשה מתוך כספי ביטוח החיים שלו. בעקבות שינוי זה, אנשים עם מוגבלות מוצאים את עצמם ללא אפשרות לקבל הלוואה לדיור גם אם יש בידיהם את ההון המזערי הדרוש כדי להגיש בקשה להלוואה לדיור. זאת משום שמבטחים מסרבים לבטח אותם בביטוח חיים בשל הסיכונים הנובעים ממוגבלותם, או לחלופין מאפשרים להם לרכוש רק ביטוח חיים ללא חיתום, המוגבל בסכום שבין 300 אלף לחצי מיליון שקלים ותקופת אכשרה של שלוש שנים, על פי רוב, שבמהלכה הפוליסה מכסה מקרי מוות מתאונה בלבד".

ח"כ אלהרר: "את ההצעה הנחתי ממש בתחילת הקדנציה, כשהבנתי את גודל האפליה. זו אפליה שאין לה בסיס וסיבה אמיתית. היא מנעה מרבים שיש להם הון עצמי לרכוש דירה. אני כולי תקווה שכל מי שחווה עד היום קושי לקנות בית רק בגלל המוגבלות, יוכל היום לקבל מענה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email