אושר תקציב הלשכה ל-2015: 2 מיליון שקל יופנו לחיזוק תדמית הסוכן

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

באסיפה הכללית שנערכה בשבוע שעבר אושר תקציב הלשכה ל-2015, מיליון שקל. הכנסות הלשכה ב-2015 צפויות לעמוד על 5.25 מיליון שקל. בלשכה מעריכים כי ההכנסות מדמי חבר יעלו ל-4.45 מיליון שקל, לעומת 4.25 מיליון שקל ב-2014.

ההכנסות מימי עיון בסניפים וימי עיון ארציים צפויות לעמוד על חצי מיליון שקל. הוצאות השכר שאושרו ל-2015 עומדות על 1.3 מיליון שקל. הוצאות הלשכה בתחום גיוס וחידוש חברות בלשכה עומדים על 55 אלף שקל.

תקציב המלגות גדל ב-2015 ב-150% ל-125 אלף שקל. הייעוץ המשפטי תוקצב ב-2014 וב-2015 ב-106 אלף שקל, אך ההוצאה עליו ב-2014 הסתכמה ב-142 אלף שקל. הוצאות שכר דירה של הלשכה תוקצבו ב-2015 ב-235 אלף שקל.

ביטוחי משרד ודירקטורים תוקצבו ב-44 אלף שקל. פעילות Bipar, איגוד הביטוח האירופי, תוקצבה ב-2015 ב-35 אלף שקל. תקציב המבצעים השנתיים לחיזוק תדמית הסוכן יותר מיוכפל ויעמוד על 2 מיליון שקל ב-2015, לעומת 992 אלף שקל השנה. ימי העיון הארציים תוקצבו ב-800 אלף שקל. האסיפה הכללית והמועצה תוקצבו ב-100 אלף שקל.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email