אחריות הסוכן: על החשיבות של הבהרת מועד תחילת הביטוח

תאונת דרכים התרחשה יום לאחר שהמבוטח חתם על טפסי ההצטרפות, אך חברת הביטוח טענה שלא ביטחה את הרכב בעת התרחשות התאונה; עו"ד עדי בן אברהם מציין מדוע יש להיזהר בהתחייבות בדבר מועד התחילה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

השבוע נשוב ונעסוק באחריות סוכן הביטוח והעובדה כי הינו שלוח של חברת הביטוח אשר דבריו מחייבים אותה.

במקרה זה מדובר על תביעה לתשלום נזק שנגרם לאוטובוס, נזקי רכוש, עקב תאונת דרכים ביום 9.5.17. הנתבע הגיש כתב הגנה והודעת צד שלישי כלפי חברת הביטוח שלו בטענה שיש לו כיסוי ביטוחי אך חברת הביטוח מתנערת ממנו.

בית המשפט קבע לאחר ששמע את הראיות כי יש לחלק את האחריות לתאונה באופן הבא: 60% אחריות על התובעת וכן 40% על הנתבע. לעניין ההודעה כלפי הצד השלישי, טענה חברת הביטוח כי היא מעולם לא ביטחה את הרכב של הנתבע במהלך המועד הרלוונטי לתאונה ולכן דין ההודעה נגדה להימחק.

נזק שנגרם לאוטובוס עקב תאונת דרכים | צילום: shutterstock

 

אלא שהמבוטח טען כי במהלך חודש אפריל הוא ביקש מסוכן הביטוח לרכוש לו פוליסת ביטוח צד שלישי, המבוטח חתם על טפסים ביום 8.5.17 והפוליסה הופקה ביום 18.5 (10 ימים לאחר מכן).

המבוטח הוסיף כי נאמר לו על ידי סוכן הביטוח כי קיים כיסוי ביטוחי והפוליסה תישלח אליו בהמשך. בנוסף טען המבוטח כי הופקה לו פוליסה של ביטוח חובה על ידי אותו סוכן ביטוח.

סוכן הביטוח העיד במשפט כי אפשר לפצל בין ביטוחי החובה וצד שלישי והוא אכן רכש למבוטח פוליסת ביטוח חובה בחברה אחרת, אך התבקש להמציא "עבר ביטוחי". הסוכן הדגיש כי הפוליסה הופקה ביום 18.5, לאחר התאונה.

בהתאם לסעיף 33(א) לחוק חוזה הביטוח תשמ"א – 1981 אשר קובע כי הסוכן הוא שלוח של חברת הביטוח בין היתר, לעניין המו"מ לכריתת חוזה הביטוח, הרי שסוכן הביטוח פעל כשלוח של חברת הביטוח הן בשלב המשא ומתן והן בשלב כריתת החוזה, כשהתבקש לרכוש עבור המבוטח כיסוי ביטוחי בתנאים מסוימים והפיק את הפוליסה לאחר התאונה.

וכך מצוין בחוק: "(א)לענין המשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה הביטוח ולענין כריתת החוזה, יראו את סוכן הביטוח כשלוחו של המבטח, זולת אם פעל כשלוחו של המבוטח לפי דרישתו בכתב. (ב) לענין חובת הגילוי בכריתת חוזה הביטוח, יראו את ידיעת סוכן הביטוח לגבי העובדות הנכונות של ענין מהותי כידיעת המבטח".

ההתחייבות של סוכן הביטוח, יש בה לחייב את חברת הביטוח על פי חזקת השליחות הסטטוטורית, והנטל לפקח על הפעולות ולוודא כי פעילות הסוכן הינה כנדרש ולשביעות רצונה, מוטל על חברת הביטוח. חברת הביטוח לא יכולה להתנער מפעולות סוכן הביטוח, ועליה להכיר בכיסוי הביטוחי.

במקרה זה המבוטח סבר כי הביטוח שלו בתוקף לאחר שחתם על הצהרה בין היעדר תביעות לצורך הפקת הפוליסה, וכל עוד חברת הביטוח לא הודיעה לו על ביטול ההצעה יש לראות את החוזה ביטוח כשריר וקיים.

דבר היועמ"ש: ניתן ללמוד במקרה זה על החשיבות של הבהרת מועד תחילת הביטוח כנדרש בחוזר הצירוף. לא מעט תביעות משפטיות מתנהלות בגין מועד התחילה ואירועים ביטוחיים אשר מתרחשים במהלך תקופת הביניים ולכן יש להישמר ולהיזהר בהתחייבות בדבר מועד התחילה באופן אשר עלול להעמיד הן את הסוכן והן את החברה בחשיפה לתביעה.

בנוסף, השבוע נודע כי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון תעלה בקרוב לאתר הר הביטוח את נתוני "העבר הביטוחי" לכיסוי ביטוח רכב, ואני תקווה כי בכך נוכל להתקדם שלב נוסף בשדרוג תהליכי העבודה והפקת פוליסות רכב שנתקעות עד לקבלת עבר ביטוחי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email