אחרי פניית הפרסה של סלינגר: יישום חוזר ביטוח הנסיעות נדחה לסוף אוקטובר

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר פרסמה תיקון הדוחה את כניסתו של חוזר מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירת ביטוח נסיעות לחו"ל לסוף חודש אוקטובר השנה. החוזר היה אמור להיכנס לתוקף ב־15 במאי. הכוונה היא לטיוטה שפרסמה סלינגר לפיה תורשה מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ובמכירה של מוצר ביטוח נסיעות לחו"ל בתנאי שמוצר הביטוח לא כולל החרגות בשל חיתום רפואי ושתקופת הביטוח אינה עולה על 30 יום. ההשלכה המיידית של הדחייה היא שבעונת הנסיעות של קיץ 2016 יוכלו סוכני הנסיעות להמשיך ולמכור ביטוח נסיעות לחו“ל כבעבר.

הסיבה לדחייה היא שהטיוטה נמצאת עדיין בדיונים, בין היתר עם לשכת סוכני ביטוח. "הדחייה מעידה על חוסר החלטיות בהתנהלות הפיקוח", אמר בעקבות דחיית יישום החוזר, יואל זיו, יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה. "סלינגר לא מסוגלת לעמוד בהחלטה שהיא מוציאה. ממש כאוס".

אברמוביץ: "הטיוטה היא אמירה חמורה שאינה מתקבלת על הדעת"
אברמוביץ: "הטיוטה היא אמירה חמורה שאינה מתקבלת על הדעת"

בנובמבר 2014 החליטה המפקחת לאסור, החל מה־1 בינואר השנה, על סוכני נסיעות למכור באופן ישיר לנוסעים ביטוח נסיעות לחו"ל בטענה שמדובר במוצר מורכב שצריך להימכר רק בידי משווק ביטוח בעל רישיון מתאים. בתגובה עתרה התאחדות סוכני הנסיעות לבג“צ. בעקבות התערבות בג“צ, ששלח את שני הצדדים לדון ביניהם, דחתה סלינגר את יישום החוזר ל־15 במאי 2016.

שינוי חד בעמדה

ב־25 בפברואר האחרון פרסמה סלינגר טיוטה חדשה, בה תיקנה את החוזר, בניגוד לעמדה אותה טענה בפני בג"צ, ובה היא מתירה את מכירת ביטוח הנסיעות לחו"ל לגוף שאינו בעל רישיון, בתנאי שיעמוד בהחרגות.

בלשכת סוכני ביטוח הובע זעם רב בעקבות שינוי עמדת המפקחת לטובת סוכני הנסיעות. "טיוטת המפקחת על הביטוח היא אמירה חמורה שאינה מתקבלת על הדעת", אמר אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה שאף פנה למבקר המדינה והיועץ המשפטי לממשלה והתריע בפניהם על סכנה ברורה ומיידית, אשר לדבריו עלולה להוות פגיעה קשה בציבור אזרחי אברמוביץ: "הטיוטה היא אמירה מדינת ישראל.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email