איגוד המוסכים בתביעה נגד משרד התחבורה – פועל לטובת חברות הביטוח

האיגוד טוען לפגמים בהתנהלות שר התחבורה והמועצה המייעצת שמונתה לטענתו שלא כדין; "הוועדה מתנהלת בחוסר שקיפות, ובין חבריה שמאי בית של חברות הביטוח"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"הרכבה של מועצת שמאי הרכב כולל שמאי בית של חברות ביטוח, הנגועים בניגוד עניינים שורשי הפוסל אותם מלכהן במועצה. משרד התחבורה פועל ללא שקיפות ולטובת חברות הביטוח, ולא לטובתם של המבוטחים".

כך עולה מתביעה שהגיש השבוע איגוד המוסכים בישראל כנגד שר התחבורה ישראל כץ ומשרד התחבורה, לבית המשפט המחוזי בתל אביב. האיגוד טוען, כי המועצה המייעצת לעניין שמאי רכב מונתה על ידי שר התחבורה שלא כדין, בניגוד לסעיפי חוק הרישוי המתייחסים לנציגי השמאים וארגוני הצרכנים. עוד טוען האיגוד, כי חלק מחבריה פסולים מכהונה במועצה בשל ניגוד עניינים ו/או אי עמידה בתנאי הסף, וכי לגביהם נמנע שר התחבורה מלעשות שימוש בסמכותו לפי חוק הרישוי להפסקת כהונתם. תכני דיוני המועצה בישיבתה, בפרט אלו הנוגעים לתעריף שעת העבודה במוסך ולחלקי החילוף שהמוסך מתקין בתיקון הרכב, הנוגעים ישירות למוסכים ובעלי השפעה מכרעת עליהם – נדונו, לא רק בחריגה מסמכות ובניגוד לחוק, אלא גם ללא נוכחות וללא עמדה מטעם העותר נציג המוסכים.

רונן לוי | צילום: באדיבות המצולם

פגיעה קשה בפרנסה

האיגוד מבקש מבית המשפט להורות על העברתם מכהונתם של חברי הוועדה הפסולים שמינוים אינו עומד בדרישות החוק ו/או להורות לשר התחבורה לעשות כן. בנוסף, להורות לשר למנות מחדש את המועצה או חלק מחבריה בהתאם להוראות הדין ובכפוף להתקיימות תנאי הסף לגבי כל אחד מהחברים. עוד מתבקש בית המשפט להורות על ביטול כל פעולה שנעשתה על ידי המועצה המייעצת לעניין שמאי הרכב, ולאסור על חברי המועצה לדון במועצה בתכנים החורגים מסמכותה, לרבות פיקוח על מחירים במוסכים. בנוסף, להורות על זימון האיגוד להבעת עמדתו בכל דיון של המועצה שתכניו, בפרט אלו הנוגעים לתעריף שעת העבודה במוסך ולחלקי החילוף שהמוסך מתקין בתיקון הרכב, נוגעים למוסכים ועלול לפגוע במקצועם ובמטה לחמם של בעלי המוסכים.

עוד מתבקש בית המשפט להצהיר, כי תכני הדיון בישיבתה היחידה של הוועדה מאמצע חודש פברואר 2017, שהתכנסה בסודיות וללא פרסום מוקדם לצורך מתן המלצות לשר התחבורה ביחס לתקנות לפי סעיפים שונים לחוק הרישוי, חרגו מסמכותה ונוגדים את החוק. זאת, בהיותם נוגעים ישירות למוסכים ולא היה מקום לדיון בהם ללא שמיעת איגוד המוסכים בדיון המועצה.

רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים אמר ל"ביטוח ופיננסים", כי "לאיגוד המוסכים לא נותרה כל ברירה, ולכן עתרנו נגד שר התחבורה ומשרד התחבורה. מאז שאנו מנהלים מאבק צודק להנגשת 'שוק' תאונות הדרכים לכלל המוסכים החוקיים בישראל ולאחר ששר התחבורה כבר אימץ בשנת 2016 את עמדת נציגיו כי יש לבטל את מוסכי ההסדר ולמגר באופן סופי את יכולת הניתוב של חברות ביטוח למוסך ספציפי באמצעות שוחד (השתתפות עצמית מוקטנת או 0) או באמצעות סנקציה וטרטור, החלה סדרת דיונים, טיוטות ושימועים בלתי סופיים לכלל הגורמים אך דבר לא השתנה. את הדיונים, המינויים והשימועים המקבילים שלא הכרנו הצליחו להסתיר במשך כשנתיים ואולי תגלו עוד בהמשך.

"לא ניתן לייצג אלפי מוסכים בישראל כשגורמי הממשל, שאמורים להיות של כולנו, מתנהלים באופן בלתי שוויוני ולא שקוף לחלוטין. מאחר ומשרד התחבורה הביע את עמדתו כי אין בכוונתו לשנות התנהלות זו – בה צד מסחרי מקבל עדיפות במידע ובטיעון יחסית לצד אחר – החלטנו לעתור כנגד התנהלותן ולוודא כי כלל הציבור יוכל לדעת באופן שוויוני אודות ההתנהלות של גורמי הממשל ועל כוונותיו ופעילותיו.

"בשלב זה פחות מ־10% מהמוסכים החוקיים נגישים וזמינים ללקוחות שרכבם עבר תאונה ועל שר התחבורה חובה לייצר שיוויון תחרותי בין כלל מרכזי השירות והמוסכים להם העניק רישיון. מי שמעוניין בהעתק מן העתירה מוזמן לפנות למנהלי סניפי האיגוד ברחבי הארץ".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email