איגוד חברות הביטוח משך עתירתו לבג"צ נגד הממונה

הצעד נעשה בעקבות תשובת סלינגר לביה"מ בה האריכה בחודש את מועד העברת תגובת האיגוד לרפורמה בממשל התאגידי של הגופים המוסדיים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

איגוד חברות הביטוח משך את עתירתו לבג"צ נגד הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר לאחר תשובתה לבג"צ. איגוד חברות הביטוח עתר לבג"צ לפני שבועיים בעניין רפורמת סלינגר בממשל התאגידי של חברות הביטוח.

מדובר ברפורמה המפורטת בטיוטת חוזר הכולל עשרות הוראות ומבקש לבצע שינויים דרמטיים בממשל התאגידי בחברות הביטוח.

העתירה עוסקת בתקינות ההליך בלבד. בין היתר, סלינגר מבקשת בטיוטה להגביר את אי תלות הדירקטור ואת מקצועיותו. ההוראה המשמעותית ביותר בטיוטת החוזר היא שבעל שליטה בגוף מוסדי או קרובו לא יכהן כיו"ר דירקטוריון. כמו כן, תקופת הכהונה של היו"ר תוגבל לתשע שנים. סעיף משמעותי נוסף הוא ההנחיה שדירקטור לא יהיה קרוב של בעל השליטה או קרוב של מחזיק מהותי באמצעי שליטה; הוא אינו בעל זיקה אישית לבעל השליטה או לקרובו.

רוטקופף.

שינוי מהותי נוסף שקובעת סלינגר הוא כי חבר דירקטוריון הגוף המוסדי לא יוכל לכהן בתפקיד זה "אם הוא מכהן כדירקטור בתאגיד השולט בגוף המוסדי שאינו עצמו גוף מוסדי".

יש לציין, כי זהו המודל הנפוץ בקרב חברות הביטוח הגדולות, שרובן נסחרות בבורסה – חברת אחזקות ציבורית שעיקר פעילותה בהחזקה של 100% בחברת ביטוח פרטית. לטענת סלינגר, זהות הרכבי הדירקטוריון בין חברת ההחזקות לחברת הביטוח יוצרים פתח לניגוד עניינים בעייתי, שכן אין זהות אינטרסים מלאה בין החברה־האם לחברה־הבת. סלינגר תעניק תקופת מעבר של שלוש שנים להחלפת הרכב הדירקטוריונים.

לבסוף, סלינגר גם אוסרת מינוי והעסקה של דירקטור או קרוביו, לתפקיד בגוף המוסדי בתום כהונת כדירקטור בלתי תלוי, אלא לאחר שנתיים. נאסר גם מתן טובות הנאה לדירקטור או לקרובי משפחתו.

בעתירתו טען האיגוד, כי המהלך מתבצע בבהילות בלתי מוסברת, באופן שאינו מאפשר קיום שימוע אמיתי, שיתן לחברות הביטוח הזדמנות להציג את עמדתן באופן סדור, ענייני ומקיף.

בעתירה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין יורם בונן, ברק גליקמן ומעין שלהב ממשרד פישר בכר חן, טען האיגוד עוד, כי מדובר במהלך תקדימי, מורכב ורחב היקף, בעל השלכות מרחיקות לכת, שנעשה בחופזה, ומבלי שנמסרו לאיגוד מסמכים ומידע החיוניים לצורך תגובת חברות הביטוח לטיוטת החוזר.

האיגוד נאלץ לעתור לבית המשפט לאחר שנדחתה פנייתו למפקחת לקבלת מסמכים ולמתן פרק זמן מספיק לתגובה (המועד המקורי שנקבע על ידי הממונה להגשת תגובות הוא 30.4.2018). ביה"ד הורה לממונה להשיב לטענות עד ה־25 באפריל. כאמור, בתגובתה לבית המשפט מאפשרת הממונה להאריך את זמן התגובה בחודש, ולכן הוחלט באיגוד למשוך את העתירה.

 

 

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email