איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: "בשנת 2017 פדה שוק תעודות הסל כ־7 מיליארד שקל"

ב־2017 עלה שווי נכסי ענף תעודות הסל ל־97.2 מיליארד שקל, לעומת 96.1 מיליארד שקל שנוהלו בסוף שנת 2016
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"בשנת 2017 פדה שוק תעודות הסל בישראל כ־7 מיליארד שקל, מתוכם כ־6.3 מיליארד שקל בתעודות סל על מניות בארץ. בחודש דצמבר 2017 המשיכה מגמת הפדיונות, ונפדו מענף תעודות הסל כ־ 250 מיליון שקל נוספים. למעשה, בשנים 2017־2016 התגברו הפדיונות באפיקי ההשקעה במניות מקומיים, מה שמעיב על נזילות המסחר בבורסה לניירות ערך בתל־אביב, מאחר שתעודות הסל אחראיות לכ־ 25% מנפח המסחר במניות בבורסה הישראלית, והמשך מגמת הפדיונות מורידה עוד יותר את מחזורי המסחר בבורסה בתל־אביב.

"אולם, בניגוד לשנים קודמות בהן כספי הפדיונות משוק תעודות הסל יצאו להשקעות אלטרנטיביות, כגון נדל"ן, הרי שבשנת 2017 חלק ניכר מפדיונות בשוק תעודות הסל הופנה להשקעה אקטיבית בקרנות נאמנות, כך שמחזורי המסחר בבורסה המקומית לא ספגו את מלוא הפגיעה", כך מסר רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר.

תכלית מבית מיטב־דש. מחזיקה ב־29.2% מהשוק

לדבריו, היקף הנכסים המנוהל בענף תעודות הסל בסוף שנת 2017 עלה ל־97.2 מיליארד שקל, לעומת 96.1 מיליארד שקל שנוהלו בסוף שנת 2016 .

"ישנה עליה גם ביחס לנובמבר 2017 שאז נוהלו 96.4 מיליארד שקל. העלייה בשווי הנכסים המנוהלים נובעת בעיקרה מהעליות חדות במדדים של בורסות רבות בעולם, ובעיקר בארצות־הברית. בנוסף, שוק תעודות הסל הישראלי עדיין רחוק מהשיא שנוהל בפברואר 2015 בהיקף של 121.6 מיליארד שקל".

סולומון ציין כי "ארבעת מנפיקי תעודות הסל בישראל הגדילו בשנת 2017 את תמהיל המוצרים הנסחרים לשיא כל הזמנים, ונוספו 11 תעודות סל חדשות. כיום נסחרות בבורסה בתל־אביב 692 תעודות סל, מתוכם 434 תעודות סל על מדדי מניות בארץ ובחו"ל, 237 תעודות סל על מדדי אג"ח בארץ ובחו"ל, ו־21 תעודות מטבע.

"למעשה, שוק תעודות הסל בישראל נערך בדרך האפקטיבית ביותר לקראת המעבר למודל החדש של קרנות סל שיכנס לתוקף ב־2018, כך כשתושלם רפורמת קרנות הסל, תעשיית ההשקעות הפסיבית בקרנות סל נסחרות תוכל להתמודד ביתר שאת מול ההשקעות האקטיביות בקרנות הנאמנות, שכן כל המחקרים מראים, שלאורך זמן קשה מאוד להכות את המדד, וההשקעה העדיפה ביותר לאורך זמן הינה הצמדות למדדים, בייחוד כשדמי הניהול בקרנות סל נמוכים משמעותית מקרנות הנאמנות, מה שמגדיל את התשואה נטו ללקוח".

מיטב דש מובילה

עוד עולה מהבדיקה של סולומון כי "כ־23% מושקע במדדי מניות בארץ, בהיקף כספי של כ־22.3 מיליארד שקל, כ־44.5% מושקע במדדי מניות בחו"ל בהיקף כספי של 43.3 מיליארד שקל, כ־23% מהענף מושקע במדדי
אג"ח בארץ בהיקף כספי של כ־22.2 מיליארד שקל, והשאר מושקע במדדי אג"ח בחו"ל, תעודות ממונפות, סלי מדדים ותעודות פיקדון".

מבחינת התפלגות המנפיקים, הרי שנכון לסוף שנת 2017 תכלית תעודות סל מבית מיטב־דש מחזיקה ב־29.2% מהשוק, ואחריה קסם תעודות סל מבית אקסלנסס שמחזיקה ב־28.8% מהשוק. אחריהם נמצאת פסגות תעודות סל המחזיקה בנתח שוק של כ־26.6% והראל תעודות סל שמחזיקה נתח של 15.5% משוק תעודות הסל. הראל סל היא גם החברה היחידה בענף שהצליחה לגייס במאזן חיובי, ובשנת 2017 גייסה מעל 430 מיליון שקל", הוסיף סולומון.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email