איגרת נשיא הלשכה לקראת הבחירות

מערכת הבחירות שבה אנו נתונים בימים אלה מהווה הזדמנות של ממש להשמיע את קולנו, כשחקן דומיננטי שמטרתו לשפר את איכות החיים של כלל אזרחי המדינה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חברות וחברי לשכה יקרים,

ישראל נתונה בימים אלה בעיצומה של מערכת בחירות חדשה. שוב מצאו את עצמם אזרחי המדינה במצב של אי ודאות פוליטית, שיח מקצין ומשק שנגזר עליו להיות במצב המתנה למשך חודשים ארוכים.

כולי תקווה שהמדינה תמצא בסוף את הדרך להקים ממשלה יציבה, שתצליח להרגיע את המצב ותשלים כהונה שלמה. בד בבד, כמי שמעדיף תמיד לראות את הטוב והאופטימי שטמונים בכל מצב, אני סבור שמערכת הבחירות שאליה נקלענו כולנו היא גם הזדמנות.

מבחינתנו, מערכת הבחירות היא שעת כושר להיות שחקן משמעותי, שישמיע באופן דומיננטי את קולו ואי אפשר יהיה להתעלם ממנו. שחקן שמעלה על סדר היום נקודות קריטיות שמשפיעות על חייהם של כל אזרחי המדינה – וחובה לתקנן.

שלמה אייזיק. צילום: דוברות שלמה אייזיק

במערכת הבחירות הזו יש חברי כנסת שמתמודדים על הישרדותם הפוליטית ועל המשך כהונתם בכנסת. בנוסף, יש מועמדים ומועמדות שנאבקים על כניסתם לבית המחוקקים. אנחנו נפעל מולם, נציף את הבעיות והאתגרים ונדרוש התחייבויות לפעול לפתרונן. נעשה את כל זאת, כאשר מאחורינו רוח גבית בדמות אלפי חברות וחברי הלשכה ומיליוני המבוטחים שאת האינטרסים שלהם אנחנו מייצגים.

אלה עשר הנקודות הקריטיות שנציף ונדרוש להן פתרונות במהלך מערכת הבחירות:

  1. כניסת חברות ביטוח זרות לשוק הישראלי – ישראל היא בין המדינות הבודדות בעולם, אם לא היחידה, שבהן אין כל פעילות של חברת ביטוח זרה (הכוונה היא לא לביטוח משנה). הכנסת חברות זרות תביא להגברת התחרות, להפחתת מחירים ולהגדלת שוק היצרנים שמזה שנים עומד על חמש חברות דומיננטיות בלבד.
  2. ביטול הפגיעה באיכות חייהם של אזרחי המדינה – מוצרי ביטוח חשובים וחיוניים (למשל, ביטוח סיעודי) הוסרו מהמדפים ואינם נמצאים בהיצע העומד לרשות המבוטחים. נפעל להחזרתם לרשות אזרחי המדינה.
  3. הוועדה המייעצת לרשות שוק ההון – נפעל להחזרה ו/או הוספת נציגות של לשכת סוכני הביטוח לוועדה המייעצת לרשות שוק ההון. כיום, קיים מצב אבסורדי שבוועדה יש נציגות אך ורק לגופים הפיננסיים ולאוצר. בעבר הייתה נציגות ללשכת סוכני הביטוח במועצה המייעצת למפקח על הביטוח (לימים הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון).
  4. שמירה על סטטוס קוו בכל הקשור לאיזונים שנקבעו והוסכמו בעבר עם האוצר ואגף שוק ההון בין סוכני הביטוח העצמאיים (העסקים הקטנים והבינוניים) לבין הבנקים – האיזונים שנקבעו ב"וועדת בכר" לצורך ביזור הריכוזיות בשוק. באחרונה אנו חווים סדרה של ניסיונות להסדרה חדשה, דבר זה עלול, בסופו של דבר, לשחוק את אותן הסכמות ולאפשר למערכת הבנקאית להרחיב את מעגל פעילותה על חשבון סוכני הביטוח העצמאיים. בכך, בסופו של דבר, ייפגעו עסקים קטנים ובינוניים – וכמובן כל האזרחים.
  5. חובת רישוי לעסוק בביטוח בענפי הביטוח השונים – כיום, החובה הזו קיימת אך לא נאכפת על פעילותן של חברות הביטוח. בנוסף "לתקלה" – הפרת גבולות המקצוע, שלא קיימת בשום עיסוק מוסדר אחר. הדבר מייצר השלכות שליליות ומטיל עננה כבדה על כל פעילותם של העוסקים בענפי הביטוח ויותר חמור על איכות המוצרים הביטוחיים שהציבור רוכש – תוצאה שלילית אפשרית מפרקטיקה פסולה זו, היא ביטוח חסר לציבור.
  6. היותם של מקבלי קצבאות ופנסיונרים "שבויים" של הגופים מהם הם מקבלים את הפנסיה ו/או הקצבה, ללא יכולת תזוזה מהם, וכן קידום ופתרון של עיוותי מיסוי לאוכלוסייה הבוגרת.
  7. נפעל לביטול הקיפוח שממנו סובלים סוכני הביטוח מהחברה הערבית.
  8. נקדם מתן אפשרות של פירמות לחסוך כספי נוסטרו גם במסגרת פוליסות חסכון. זאת על מנת להרחיב את אפשרויות החיסכון והתחרות בדמי הניהול. בעבר, דבר זה התאפשר אך בוטל.
  9. נותני שירותים "בהסדר" – סוגיית רופאי הסדר, מוסכי הסדר, שמאי הסדר מהווה פגיעה חמורה בתחרות, בחופש הבחירה, על כל המשתמע מכך, תוך חשש להתניית עסקה בעסקה.
  10. נפעל למיצוב מחדש של סטטוס לשכת סוכני הביטוח. זאת בכדי להעניק לה מעמד להסדרת העיסוק בביטוח על כל גווניו. כך, למשל, כיום אין ללשכת סוכני הביטוח – הגוף הייצוגי של סוכני הביטוח, נגיעה כלשהי בכל הקשור להליכי הרישוי והבחינות של סוכני ביטוח חדשים. בכך מודרים סוכני הביטוח מהליך קביעת רגולציות המסדירות את העיסוק שלהם – תופעה שלא קיימת מול אף גוף יציג אחר במשק.

סוכנות וסוכנים יקרים. לא הטבות מגזריות צרות אנו מבקשים, אלא שיפור באיכות החיים של כל אזרחי המדינה, איכות חיים שהולכת ונשחקת כאשר אוכלוסיית המדינה הולכת ותופחת, והמערכות הציבוריות המפוארות עליהן התבססה עד כה הולכות ומתקשות לספק מענה. אני סמוך ובטוח ביכולת של כולנו להשמיע את קולנו במערכת הבחירות הזו, ולהביא לשינוי ולשיפור ממשיים.

שלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email