איחור בתשלום תגמולי ביטוח? הממונה יחייב את חברות הביטוח בתשלום פיצוי עונשי

הסמכות, שנמצאת כיום רק בבתי המשפט ותוענק כעת גם לממונה, תאפשר לו לחייב חברת ביטוח בריבית מיוחדת בגין האיחור, כך על פי תזכיר חוק של משרד האוצר
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

משרד האוצר פרסם תזכיר חוק לפיו מוצע להרחיב את הסמכות לחייב את חברות הביטוח בתשלום ריבית מיוחדת כך שגם הממונה על שוק ההון יוכל להפעיל אותה.

מדובר בתיקון סעיף 28א לחוק חוזה ביטוח התשמ"א-1981 שקובע כי "מבטח בביטוחים אישיים, שלא שילם את תגמולי הביטוח שלא היו שנויים במחלוקת בתום לב, במועדים שבהם היה עליו לשלמם לפי סעיף 27, יחייבו בית המשפט בתשלום ריבית מיוחדת״. תשלום הריבית המיוחדת מיועד להרתיע מבטחים מביצוע תשלום תגמולי ביטוח באיחור.

הריבית המיוחדת תרתיע את חברות הביטוח מעיכוב תשלום התגמול למבוטח | צילום: shutterstock

הריבית המיוחדת היא למעשה פיצוי עונשי שמשולם למבוטח ונועד להרתיע את חברות הביטוח מעיכוב בתשלום תגמולי הביטוח, ואף להעניש אותן במקרה שאינן עושות כך. ריבית מיוחדת כפי שנקבע בחוק חוזה ביטוח, גבוהה עד פי 20 מהריבית הקבועה ובביטוח סיעודי – גבוהה לפחות פי 10.

הארכת תקופת ההתיישנות

כאמור, מציע האוצר להרחיב את סמכות הממונה על שוק ההון לעשות שימוש בריבית המיוחדת במקביל לבתי המשפט; "מוצע, כאמור, להרחיב את הסמכות לחייב את חברות הביטוח בתשלום ריבית מיוחדת גם לממונה על שוק ההון בעת שזה שפעל לבירור תלונה (לפי סעיף 60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – ביטוח), ומצא כי לא שולמו תגמולים שאינם שנויים במחלוקת בתום לב".

עוד מוצע במסגרת התזכיר, להאריך את תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לאחר הגשת תלונה לרשות שוק ההון.

סעיף 31 לחוק חוזה ביטוח קובע כי תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח, ולעניין ביטוח חיים, ביטוח מפני מחלות ואשפוז וביטוח סיעודי – חמש שנים לאחר המקרה.

האוצר מציע להאריך את תקופת ההתיישנות הנ"ל כך שככל שהוגשה תלונה לממונה על שוק ההון לצורך בירורה בהתאם לסמכותו לפי סעיף 60 לחוק הפיקוח על הביטוח לא תחלוף תקופת ההתיישנות בטרם חלפה שנה מיום הגשת התלונה אך לא יותר מארבע שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח, ולעניין ביטוח חיים, ביטוח מפני מחלות ואשפוז וביטוח סיעודי – לא יותר משש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח.

חיסכון בהוצאות המבוטח

בתזכיר מוסבר כי "הארכת תקופת ההתיישנות במקרים שבהם הוגשה תלונה ונערך ברור בהתאם לסעיף 60 לחוק הפיקוח על הביטוח תאפשר לממונה למצות את הליכי ברור התלונה גם בנוגע לתלונות שהוגשו על סף תקופת ההתיישנות. מיצוי ברור התלונה יוכל ליתר במקרים המתאימים את הצורך בהגשת תביעה לבית המשפט ובכך לסייע ולחסוך בהוצאות הן של המבוטחים והן של חברות הביטוח, כמו גם להקל על העומס המוטל על בתי המשפט. ההצעה צפויה לנטרל חשש של מבוטחים כי פניה לממונה תפגע בהם שכן תקופת ההתיישנות עלולה לחלוף בזמן שהתלונה מבוררת אצל הממונה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email