אייזיק לברקת: "התעלמתם מנקודות שסיכמנו לגבי הרפורמה בביטוחי הבריאות"

במכתב לממונה מבקש נשיא הלשכה לתקן את תוכנית הרפורמה שפורסמה: "אני חושש כי אי אימוץ המלצותינו יוביל לעיוותים גדולים יותר בתחום ביטוחי הבריאות הפרטיים ולפגיעה במבוטחים"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"ביום 3.3.2022 נפגשנו במשרדי רשות שוק ההון בתל אביב ודנו יחד עם צוותי חשיבה משותפים אודות טיוטת רפורמת הבריאות שפרסמה הרשות. לאחר פגישתנו הועבר מטעמנו מסמך מסודר ומפורט הכולל את עמדת הלשכה לרפורמה ואף ניתן דגש על אותן נקודות שעלו בפגישתנו, אשר בנוגע אליהם, כפי שהבנתי, היינו תמימי דעים שיש לשנותם במסגרת הוראות החוזר הסופי. הופתעתי מאוד לגלות כי דבר מאותן נקודות שהועלו בפגישתנו, כמו גם במסמך מטעמנו, לא זכה להתייחסות ראויה במסגרת חוזר הרפורמה".

כך כתב נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת, בעקבות פרסום הרפורמה.

שלמה אייזיק. צילום: דוברות שלמה אייזיק

נשיא הלשכה מציג במכתבו בפני הממונה 9 נקודות עיקריות שהוצגו בדיונים עם הרשות שלדעת הלשכה הייתה נדרשת התערבות הרשות לתיקונם בחוזר, אך הרשות לא התייחסה אליהם בטיוטת החוזר.

"במהלך פגישתנו, הצגנו לך ולשאר המשתתפים שלוש דוגמאות של גרסאות פוליסות מן העבר תוך שאנחנו מנסים לטכס עימך ועם אנשיך עצה יחדיו כיצד נכון לנהוג בסיטואציות המורכבות שהוצגו", כתב אייזיק לברקת.

רוחב מחשבה לסוכן

"גם אתה וגם אנשיך, למיטב הבנתי, נוכחתם להבין כי מדובר בסיטואציות שהמענה להן אינו תמיד חד משמעי ומשכך נדרש לאפשר רוחב מחשבה בידי סוכן הביטוח המשמש איש מקצוע הדואג למבוטחיו – שהרי לא כל פעולה היא בגדר 'כפל ביטוח' שמטרתה לפגוע במבוטח, ההיפך מכך, לא אחת היא מחויבת המציאות ולמען הקפדה על שמירת זכויותיו של המבוטח במסגרת תוכנית הביטוח הקיימת ברשותו.

"יתרה מכך, החוזר הנוכחי מותיר את המבוטחים חשופים לשינויים עתידיים מבלי שיש בידם בטוחה   (אחרי הכל – עסקינן בביטוח) שדרישת ביטול תוכנית הביטוח הקיימת ברשותם טרם רכישת תוכנית חדשה, כעולה מהחוזר, אכן תוביל לשיפור הכיסוי הביטוחי שברשותם (להזכירך, תכניות ביטוח משנת 2016 ניתנות לשינויים אחת לשנתיים על ידי חברות הביטוח).

נעדרי כיסוי ביטוחי

"חזרנו והדגשנו בפניך ובפני נציגי הרשות, שוב ושוב, כי על הרשות לשמור על קהל המבוטחים הקיים על ידי כך שפעולת העברת המבוטח הקיים לתוכנית חדשה תחייב את חברות הביטוח לוודא כי בקרות מקרה ביטוח/תביעה המבוטח יהיה זכאי תמיד לתנאי הפוליסה המיטיבה עימו ("הטוב מבין השניים"). היעדר הוראה שכזו בחוזר הנוכחי חושפת את המבוטחים, המצפים לשדרוג המוצר, לסיטואציה בה הם יתעוררו בקרות מקרה הביטוח וימצאו עצמם נעדרי כיסוי ביטוחי; הצגנו לכם מספר דוגמאות כיצד הדבר יכול להתרחש הלכה למעשה".

לבסוף כותב אייזיק: "אני מצפה לכך כי השיח ביננו ובין הרשות יקדם תיקונים חשובים ונדרשים בטיוטת הרפורמה עם אמפתיה לנושאים אותם אנו מעלים. הידע, הניסיון והמקצועיות הקיימים אצלנו הינם נכסים שרצוי להשתמש בהם לטובת הציבור.

"אבקש שתעברו שוב על הערותינו ועל המצוין מעלה ותתקנו בהתאם – כל אשר צוין על ידנו נועד לשמור על טובת המבוטחים הקיימים ואלו אשר יבוטחו בעתיד. אני חושש מאוד כי אי אימוץ המלצותינו יוביל לעיוותים גדולים יותר בתחום ביטוחי הבריאות הפרטיים ופגיעה במבוטחים".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email