אייזיק לברקת: "יש להסדיר את ההנחות בביטוח חיים כפי שנעשה בביטוחי הבריאות"

נשיא הלשכה טוען כי חברות הביטוח מטעות המבוטחים כשהן מציעות הנחות בדמי הביטוח לתקופות קצרות כדי להציגו כאטרקטיבי ⋅ "ההנחות קצרות הטווח של חברות הביטוח משמשות כטריגר לא ראוי למתחזים ומוקדנים ומכשילות את הלקוחות"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק פנה אל הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת, בבקשה להסדיר את נושא מתן ההנחות בתוכניות ביטוח חיים.

"בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה בה חברות הביטוח מציעות הנחות בדמי הביטוח במוצר סיכון לתקופות ביטוח קצרות ובמטרה 'לשכנע' את המועמד לביטוח באשר לאטרקטיביות דמי הביטוח הנגלים לעיניו אותה עת", כותב אייזיק בפנייתו לממונה. הוא מדגיש כי כיסוי ביטוחי בתוכנית ביטוח חיים ("מוצר סיכון") מלווה את המבוטח לאורך שנים רבות, וכי לקראת רכישת מוצר סיכון נדרש המבוטח ליתן דעתו ביחס לדמי הביטוח אשר עתידים להיגבות ממנו לאורך שנים.

צילום: Shutterstock
שואפים לתחרות הוגנת בשוק ביטוחי החיים| צילום: Shutterstock

הצעות האתרים המתחזים

"רכישת מוצר סיכון בדרך של 'גירוי המבוטח' לדמי ביטוח מופחתים שמקורם בהנחה לתקופה קצרה עלולה להטעות את המועמד לביטוח, יתרה מכך, להעמידו במצב של קושי בהמשך תשלום דמי הביטוח עם הגיע מועד ההנחה לסיומו," מסביר נשיא הלשכה ומוסיף: "לא פעם אנו נתקלים בהצעות המלוות בהנחה משמעותית בשנה הראשונה לתקופת הביטוח וזאת מצד 'אתרים מתחזים' המניעים את המבוטח האוחז בפוליסה קיימת לבטל כיסויים קיימים ולרכוש במקומם חדשים לאור ההנחה הגבוהה במועד הכניסה לביטוח – אליה מופנה הזרקור.

לטעמנו מדובר בתופעה פסולה שיש לחדול ממנה ולהסדירה בהוראה מפורשת מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הממונה")," מדגיש אייזיק.

הוראה דומה

נשיא הלשכה מפנה את תשומת לבו של הממונה לכך שנתן דעתו לתופעה המתוארת לעיל, בהתייחס לתוכניות ביטוח בריאות, שעה שהנפיק טיוטת חוזר שכותרתה 'תיקון הוראות החוזר המאוחד – שער 6 חלק 3 פרקים 1 ,2 ,3 ,4 ו-6 – עריכת תוכנית לביטוח בריאות' ובמסגרתה מורה הממונה כי גורם משווק יהיה רשאי ליתן הנחה למבוטח ביחס לדמי הביטוח בתכניות ביטוח בריאות ובלבד שההנחה תינתן בשיעור קבוע לתקופה של עשר שנים לפחות.

גורם משווק בהתאם למוצע בפרק ההגדרות בטיוטה: "סוכן ביטוח המשווק ביטוח או חברת ביטוח המשווקת ביטוח באמצעות סוכן ביטוח או ללא מעורבות סוכן ביטוח".

"מהלך זה מצד הממונה, בהתייחס לכוונתו להתנות מתן הנחה בדמי הביטוח במוצרי הבריאות לתקופה שלא תפחת מעשר שנים, הינו מהלך מבורך ולטעמנו נדרש הממונה להרחיב בהוראה זהה לזו דלעיל גם בהתייחס למתן הנחה ביחס למוצרי סיכון".

שוק נקי ללא מניפולציות

"אנחנו שואפים לשוק נקי, עם תחרות הוגנת, ללא מניפולציות ותמריצים כאלה שבסופו של יום פוגעים בלקוחות", מסביר נשיא הלשכה ל"ביטוח ופיננסים". "מדובר בטריגר לא ראוי ל'מתחזים' ומוקדנים, שבאמצעות ההנחות האלה מכשילים את הלקוחות. בסופו של דבר, מי שעומד מאחורי ההנחות הללו הן חברות הביטוח, ולכן נדרשת הסדרה מצד רשות שוק ההון בנושא", טוען אייזיק.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email