אייזיק לברקת: "מבקשים להחזיר את שיווק פוליסת חיסכון פרט לכל מטרה גם לחברות"

לאחר שבשש השנים האחרונות הותר שיווק הפוליסות רק ליחידים – פנה השבוע נשיא הלשכה לממונה על מנת לאפשר גם לחברות לשווק את הפוליסות. "הבנקים נהנו מספיק מהעמלות השמנות שגזרו מכך"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק פנה אל הממונה על שוק הון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת  בבקשה לבחון החזרת שיווק פוליסות חיסכון גם לתאגידים וחברות. בשש השנים האחרונות הותר שיווק הפוליסות רק ליחידים.

"באופן מפתיע, בחודש נובמבר 2014 התבשרנו על ידי חברות הביטוח כי הממונה לשעבר על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, פרסמה הבהרה ולפיה "חל איסור לשווק פוליסות פרט בהם חבר בני אדם או תאגיד נקבעו להיות נהנים".

הלשכה: "לא מוצאים כל מניעה שסוכני הביטוח המורשים לכך יוכלו לשווק פוליסות חיסכון פרט"| צילום: shutterstock

חרף מאמצינו לאתר אסמכתא באשר להבהרת הממונה לשעבר – לא עלה הדבר בידינו. הלכה למעשה, עם יישום החלטת הממונה לשעבר, פוליסת פרט נותרה חלופת חיסכון לכל מטרה עבור יחיד בלבד.

השינוי הנדרש

"אנחנו לא מוצאים כל מניעה שסוכני הביטוח המורשים לכך יוכלו לשווק פוליסות חיסכון פרט שההפקדות בה מתבצעות על ידי תאגיד לכל מטרה. ובשים לב כי לעניין 'תאגיד' – על סוגיו: חברות, שותפויות וכיו"ב", כותב אייזיק.

"אנחנו מבקשים לחזור ו/או להרחיב את מגוון האפשרויות העומדות לרשות תאגיד לשם ניהול כספיו (נוסטרו – תיק ההשקעות, ר.מ.). וזאת באמצעות פוליסת חיסכון פרט לכל מטרה".

נשיא הלשכה מציע כמה כיווני פעולה אפשריים:

א) הרחבת הגדרת התחייבויות התאגיד (למשל לשם דחיית תשלום דיבידנד).

ב) הפקדות חברה עבור בעלי שליטה בחברות מעטים.

ג) הפקדת תאגיד עבור התחייבויות עתידיות כוללות ולא עבור עובד ספציפי.

ד) הפקדת כספי תאגיד לניהול השקעות באמצעות הפוליסה כאלטרנטיבה נוספת לכל מטרה.

בשיחה עם ביטוח ופיננסים, אומר אייזיק: "ההוראה של סלינגר ניתנה כנראה בלחץ בנק ישראל, בעקבות פניות הבנקים אליו, שרצו 'לשמור על השמנת' אצלם בפיקדונות ובקרנות נאמנות מהם גזרו עמלות שמנות. השמנת של הבנקים מספיק מנופחת. אני מאמין שד"ר ברקת יבחן בחיוב את הנושא".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email