איילון תובעת מאמיל וינשל תשלומי מס בסך כ־7.8 מיליון שקל

טוענת שהמנכ"ל לשעבר הפר התחייבות לשאת בחבות המס על דמי הניהול ששילמה; וינשל: “תביעה קנטרנית, על גבול ההזויה”
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

איילון חברה לביטוח הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה לחיוב המנכ"ל לשעבר של החברה, אמיל וינשל (כיום יו"ר weSure), והחברה שבבעלותו א.א.שי אחזקות וייעוץ, בתשלומי המס שרשות המסים דורשת ממנה עבור עבודתו בין השנים 2012-2015. שוויה המוערך של התביעה הוא כ-7.8 מיליון שקל.

על פי כתב התביעה, מדובר בהפרת התחייבות הנתבעים כלפי התובעת לשאת בחבות המס על דמי הניהול שאיילון שילמה להם, ובסירובם להשיב לה מס ערך מוסף שגבו ממנה עבור שירותי הניהול, לאחר שרשות המיסים קבעה, בהסכמתם, כי מתן השירותים אינו חייב במס ערך מוסף.

איילון תובעת את המנכ"ל שלה לשעבר | צילומים: shutterstock ,fotolia

איילון טוענת, כי וינשל וחברתו העמידו לאיילון שירותי ניהול על פי הסכמים בין הצדדים בהם נקבעה תמורה סופית שאיילון התחייבה לשלם בתוספת מע"מ כחוק. "בהסכמים נקבע כי השירות יינתן כשירות של קבלן עצמאי, ולא במסגרת של יחסי עובד-מעביר, והנתבעים התחייבו לשפות את איילון על כל סכום שתחויב בתשלום לרשות המיסים ו/או למוסד לביטוח לאומי בזיקה להסכמי הניהול", נכתב בתביעה. עוד נטען, כי איילון שילמה לנתבעים כ-29.6 מיליון שקל, כולל מע"מ, עבור שירותי הניהול.

לטענתה, הוציאה רשות המיסים לאיילון שומות מס, בהן סיווגה את ההתקשרות בין הצדדים כהתקשרות למתן שירותי עבודה במסגרת יחסי עובד-מעביר, בניגוד למוסכם בין הצדדים. איילון ערערה על השומות והערעורים מצויים בתחילת בירורם. עוד היא טוענת כי הודיעה לנתבעים על הליכי המס, והציעה להם להצטרף להליכים. לדברי איילון, ההצעה נדחתה על ידי הנתבעים והם מתנערים מהתחייבות השיפוי שלהם.

על פי כתב התביעה, בשנת 2020 הושג הסכם בין הנתבעים לרשות המיסים, שבמסגרתו החזירה רשות המיסים לנתבעים מע"מ שאיילון שילמה להם עבור שירותי הניהול לשנים 2013 עד 2015, זאת בעקבות סיווג ההתקשרות בין עובד למעביד שעליה לא חל מע"מ. לטענת איילון, היא דרשה מהנתבעים את השבת המע"מ שהיא שילמה להם והנתבעים דחו את הדרישה.

בתגובה מסר אמיל וינשל: "התביעה הועברה ליועצי המשפטים לטיפול במסגרת כותלי בית המשפט, המקום שבו אני בטוח שהצדק יעשה. מעיון ראשוני נראה כי מדובר על תביעה קנטרנית, על גבול ההזויה, שהינה בניגוד מוחלט להסכם סיום ההתקשרות שנחתם עם איילון. אני מניח כי המניעים של איילון בהגשת התביעה יתבררו בקרוב", הדגיש.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email