איי.די.בי מתקשה לממן ההלוואה ללפידות – שמאיים בתביעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

באמצע החודש שעבר מימש אייל לפידות את האופציה לרכישת 5% ממניות איי.די.בי בכלל ביטוח. לפידות, מנכ"ל שיכון ובינוי ועד לפני שלושה חודשים מנכ"ל הפניקס, הודיע על מימוש מלא של האופציה בתמורה לכ-132 מיליון שקלים. לפידות היה אמור לרכוש את המניות בשבוע זה בעזרת הלוואה של 120 מיליון שקלים מאיי.די.בי, על פי הסכם ביניהם. ואולם, הקבוצה שבראשות אדוארדו אלשטיין פנתה לפני שבוע ללפידות בבקשה לדחות את העסקה בשל קשיים תזרימיים. יש לציין, כי מאז הודיע לפידות על מימוש האופציה חלה עלייה בשווי החברה והוא היה אמור להרוויח על הנייר למעלה מ-20 מיליון שקל בעקבות העסקה.

אייל לפידות | צילום: פביאן קולדורף

בתגובה שלח לפידות באמצעות עורכי דינו מכתב לחברה ולחברי הדירקטוריון שלה, ובו הוא מסרב לדחייה ומאיים לתבוע את איי. די. בי. בין היתר, במכתב נטען כי "החברה הפרה את ההסכם בכך שלא השלימה את ביצועו במועד, וכי הרוכש הנוסף עומד על כך שהחברה תשלים לאלתר את כל הפעולות הנדרשות להשלמת ההסכם. עוד צוין, כי ככל שהחברה לא תעשה כן, מתכוון הרוכש הנוסף לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין על מנת לאכוף את ההסכם ולהיפרע מהחברה ומחברי הדירקטוריון שלה על כל נזק או חסרון כיס שייגרם לו", מסרה איי.די.בי בדיווח שלה לבורסה.

יש לציין, כי החברה מסרה בדיווח קודם כי היא ממשיכה לפעול ולהיערך להשלמה של ההסכם עם לפידות, כנראה באמצעות גוף חיצוני כשאז איי.די.בי תישא בפער שבין תנאי ההלוואה המקוריים לבין תנאי ההלוואה שיעניק הגוף החיצוני.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email