איך התנהלותם של חברי דירקטוריון טבע השפיעה על קריסת החברה?

התנהלות רשלנית, בזבזנית וחסרת אחריות של נושאי המשרה מאלצת את חברת טבע לפטר אלפי עובדים - מיהם הדירקטורים, מה תפקידם בחברה ולמי נתונה חובת הנאמנות שלהם?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אנו עדים לאחרונה לסערה בעקבות הפיטורים המאסיביים של עובדי טבע – אחת החברות המצליחות בישראל ובעולם. חברי הדריקטוריון ונושאי המשרה בטבע מואשמים על ידי ההסתדרות, שמייצגת את עובדי חברת טבע, בהתנהלות רשלנית שהסבה לחברה נזקים הנאמדים במיליארדי דולרים. במכתב שנשלח לחברי הדירקטוריון ולהנהלת טבע צוין כי יש יסוד משפטי להניח כי הם הפרו את חובותיהם כלפי עובדי החברה.

עוד נטען כי עסקאות שביצעה החברה נעשו כלאחר יד וללא בדיקה מעמיקה של התוצאות, דבר שהוליד הפסדי עתק. בנוסף, החברה חילקה דיבידנד חרף החובות התופחים וזאת בניגוד לחוק. גם השכר הגבוה שניתן לבכירי החברה מעורר שאלות לגבי אופן ניהולה. לטענת העובדים הם משלמים את המחיר להתנהלות הרשלנית, הבזבזנית וחסרת האחריות של מנהלי החברה.

טבע. עסקאות שביצעה נעשו כלאחר יד | צילום: shutterstock

הבעיה נובעת גם מכך שהדירקטורים מרגישים חובת נאמנות אישית לבעל החברה ולא לאינטרס הציבורי והעסקי של החברה. נוהגים בהם כמו בובה על חוט והיושרה האישית, הערכית והמקצועית שלהם נכנעת לתכתיב הבעלים.

פוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה הינה פוליסת אחריות מקצועית למנהלים ונועדה לכסות טעויות בקבלת החלטות ניהוליות אשר גרמו נזק כספי. עובד, בעל מניות או כל צד שלישי אחר אשר ספג הפסד כספי כתוצאה מהתנהלות רשלנית, רשאי לתבוע את נושאי המשרה והדירקטורים באופן אישי ובהיותם מבוטחים תחת ביטוח נושאי משרה – הפוליסה תכסה תביעות מסוג זה. במקרים בהם החברה נקלעת לקשיים כספיים, מהווה ביטוח זה חבל ההצלה היחיד לתשלום אותן תביעות.

מיהו דירקטור ונושא משרה: כל אדם אשר מונה או נבחר כחוק כדירקטור, מנהל כללי או משנה למנהל הכללי של החברה וכל נושא משרה אשר באופן ישיר כפוף לסמכות המנהל הכללי וכל אדם אחר הממלא את הפונקציה לעיל אפילו אם תוארו שונה מהמצוין.

תפקידו של הדירקטור: לדירקטור יש תפקיד כפול כאשר מצד אחד הוא זה שאחראי להתוות את מדיניות החברה עליה הוא מפקח, ומן הצד השני עליו לבקר ולפקח על התנהלותה. מתוקף תפקידו הדירקטור הוא הכתובת בכל פעם שעולות תלונות או כשלים בהתנהלותה של החברה מכיוון שהוא מייצג את החברה עבור בעלי המניות. אחד התפקידים החשובים ביותר של הדירקטור הוא לחזק את אמון המשקיעים בחברה בה הוא מכהן כדירקטור.

הסייגים הבולטים בביטוח דירקטורים ונושאי משרה: הפקת רווח אישי או יתרון שלא כדין אשר המבוטח לא היה זכאי לו באופן חוקי, רווחים בפועל שנעשו מרכישה או מכירה על ידי המבוטח של ניירות ערך בחברה. ביצוע בפועל של פעולה לא ישרה כתרמית או הונאה.

הכותבת היא יו"ר ועדת יחסי ציבור וקשרי חוץ בלשכת סוכני ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email