אין מניעה שעובד יקבל מענק פרישה ויחיל בגינו הסדר של רצף פיצויים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לאור שאלות שנשאלתי ברצוני להבהיר כי אין כל מניעה שעובד יקבל מענק פרישה במזומן או מקופת גמל מרכזית לפיצויים ויחיל בגינו הסדר של רצף פיצויים בקופת גמל לא משלמת לקצבה שאליה יועברו הכספים לאחר מכן. בטופס 161 יש לרשום את מענק הפרישה בהתאם לסוג המשלם ולפי פרטיו (מעסיק או קופה מרכזית לפיצויים).

בטופס 161א בסעיף 5.2 יש לרשום את סוג המשלם וכל פרטיו בהתאם לנרשם בטופס 161 ואין צורך לרשום את פרטי הקופה אליה יועברו הכספים לאחר מכן. על העובד לפנות למחלקת קופות הגמל ברשות המסים ולבקש להחיל על מענק הפרישה הסדר של רצף פיצויים. האישור שיצא על ידי רשות המסים יעניק פטור מניכוי מס במקור לגורם המשלם (מעסיק או קופה מרכזית לפיצויים).

תוך 30 יום ממועד הוצאת האישור, על העובד להציג לרשות המסים אסמכתא כי מענק הפרישה הופקד בקופה על-שם העובד, בין אם העובד הפקיד את הכספים בעצמו ובין אם המעסיק או הקופה המרכזית לפיצויים הפקידו את הכספים ישירות לקופה על שם העובד . אישור המס יועבר גם לקופה על שם העובד.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email