"אינך יכול להקליד? לך תעסיק קלדנית!"

תביעה כנגד חברת ביטוח ישיר לתגמולי אובדן כושר עבודה נדחתה מהנימוק שבאפשרות התובע להעסיק קלדנית; כעת הגיע המקרה לפתחו של בית המשפט
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רצה הגורל ומבוטחה של ביטוח ישיר בפוליסה הכוללת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה, אשר הינו עו"ד במקצועו, חלה במחלת פרקים קשה ואינו יכול להקליד יותר. בשל מצבו האמור פנה לחברת הביטוח וביקש את תגמולי הביטוח. ואולם, זו סירבה לשלם לו את התגמולים, ונימקה זאת בין היתר בכך שהוא יכול להעסיק קלדנית שתבצע הקלדות במקומו.

נימוקה של ביטוח ישיר מקומם. לא זו בלבד שפוליסת הביטוח אינה כוללת הוראה המחייבת את המבוטח להעסיק אדם אחר, כתנאי לתשלום התגמולים, הרי שבפועל, הדבר אף מנוגד למציאות החיים והפרקטיקה הנוהגת.

עו"ד רפאל אלמוג | צילום: יח"צ

המבוטח סירב להשלים עם רוע הגזירה, והחליט להגיש תביעה לבית משפט השלום בת"א נגד ביטוח ישיר. בתביעה נטען כי מצבו הבריאותי הלקוי של המבוטח מונע ממנו מלהמשיך ולעבוד בעיסוקו, וכי עצם העלאת הטענה התיאורטית בדבר אפשרותו של המבוטח להעסיק קלדנית, אינה רלבנטית לזכאותו הביטוחית, ובנוסף, אין בה בכדי לשלול ממנו את הזכאות לתגמולי אובדן כושר עבודה.

פרקטיקה נהוגה

על פי רוב, עבודתם של עורכי דין הינה, כידוע, עבודה תובענית, המחייבת כתיבת טקסטים ארוכים בתדירות יומיומית או קרוב לכך, וכך גם במקרה של המבוטח במקרה הנדון. כפי שמפורט בכתב התביעה, מדובר בעורך דין עצמאי שעבודתו דורשת שעות רבות של כתיבה והקלדה במחשב, אך כיום הוא אינו מסוגל לבצע את עבודתו, לנוכח מחלת פרקים שלקה בה וכן לנוכח מצבו הנפשי הירוד ו"טנטון" שממנו הוא סובל באחת מאוזניו.

למעשה, ביטוח ישיר לא חלקה במקרה הנדון על כך שהמבוטח מוגבל ביכולת ההקלדה שלו, אך טענה כי "לא הוכח אובדן כושר עבודה מעבר לתקופת ההמתנה". לעמדתה, כפי שהוצגה במכתב הדחייה, המבוטח מסוגל היה להמשיך ולעבוד בעיסוק לאחר תקופת ההמתנה, וממילא יכול היה "להעסיק קלדנית ולעבוד לסירוגין בעיון מסמכים, קיום פגישות מצד אחד והקלדות מצד שני, כך שלא מתקיים רצף הקלדה לאורך יום עבודה מלא".

לכתב התביעה צורפו הערכות של מומחים רפואיים, בהן חוות דעת של רופא תעסוקתי, אשר קבע, כי בשל מצבו הבריאותי, אין המבוטח מסוגל לעסוק בהקלדה ולהשתמש ב"עכבר" המחשב. עוד הוסיף וציין כי כל עבודה הכרוכה בהקלדה ממושכת, תביא להידרדרות בבריאותו וכי הטנטון באוזנו של המבוטח ומצבו הנפשי יחמירו אם ימשיך בעיסוקו הנוכחי.

באשר לטענת ביטוח ישיר בדבר האפשרות להעסקת קלדנית, הובהר, כי מדובר בדרישה בלתי סבירה בעליל, אשר מנוגדת למציאות החיים ולתנאי הפוליסה. לא זו בלבד שאין לדרישה זו זכר בפוליסת הביטוח, אשר מתייחסת אך ורק לכושרו של המבוטח לבצע את עבודתו בעצמו, אלא היא גם אינה מתיישבת עם הנורמות המקובלות בקרב עורכי דין בימינו. כפי שציינו בתביעה, "העסקת קלדנית איננה פרקטיקה נהוגה, לא כיום ולא בעשורים האחרונים".

בתביעה הובהר כי התנערותה של ביטוח ישיר מתשלום התגמולים הינה ללא הצדקה ובנימוקים נעדרי אחיזה משפטית, בעוד שבפועל, זכאי המבוטח לתגמולים מלאים בעבור אובדן כושר עבודה, על פי תנאי הפוליסה.

הכותב הינו עורך דין ושותף במשרד עוה"ד אלמוג־שפירא

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email