אלטשולר שחם ואנליסט חולקות בהובלת התשואות בענף הגמל

פסגות חותמת את הטבלה בענף בכל טווחי הזמן, בדיוק בחודש שבו מנכ"לית פסגות גמל פורשת מתפקידה; אי.בי.אי (מהאחרונות בטבלה) והלמן־אלדובי, תמזגנה את פעילות הגמל שלהן ב־2018
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

גם בחודש נובמבר ניכר כי ברוב טווחי הזמן המסלולים המובילים של בית ההשקעות אלטשולר שחם בתחומי הגמל, ההשתלמות והפנסיה, מובילים בהשוואה למתחרים בתשואות שהם מניבים לעמיתים. בשוק הפנסיה התמונה בולטת במיוחד, כשקרן הפנסיה המקיפה של בית ההשקעות הניבה תשואה של 10.53% מאז תחילת 2017, 11.58% ב־12 החודשים האחרונים, 20.17% בשלוש השנים שהסתיימו ביום ה־30 בנובמבר השנה ו־43.04% בחמש השנים האחרונות.

התשואה החודשית של קרן הפנסיה לחודש נובמבר – 0.83% – אמנם גבוהה במעט מהממוצע הענפי (0.81%, מבין הקרנות שנבדקו), אך את ההובלה החודשית רשמה דווקא קרן הפנסיה המקיפה של בית ההשקעות הלמן־אלדובי, אחד משני מסלולי ברירת המחדל בשוק הפנסיה, עם 0.98%. ביתר טווחי הזמן, הלמן־אלדובי דווקא נמצע בתחתית טבלת הביצועים – 6.2% מאז תחילת 2017, 10.86% בשלוש השנים האחרונות ו־28.39% בחמש השנים האחרונות.

מסלול מקפת אישית של חברת מגדל רשם את התשואה הנמוכה ביותר בנובמבר – 0.58% . התשואה המצטברת בקרן המקיפה של הפניקס ב־12 החודשים האחרונים היא הנמוכה בענף –6.05%.

גמל

בית השקעות אקסלנס השיא את תשואת השיא לחודש נובמבר 2017 (0.95%)במסלול שלו לבני 50 ומטה. אלטשולר שחם, במסלול המיועד לבני אותה קבוצת גיל, הוא ששולט (בפער הולך וגדל) בשני טווחי הביניים – 10.79% ו־12.12% ב־11 וב־12 החודשים האחרונים. בית ההשקעות אנליסט ממשיך מגמה של חודשים ארוכים בה התשואה המצטברת שלו במסלול גמל ישראל, ממשיכה להוביל את הטבלה בטווחי הזמן הארוכים: 19.97% ו־48.87% בשלוש ובחמש השנים האחרונות, בהתאמה.

נובמבר לא האיר פנים לפעילות הגמל של בית ההשקעות פסגות. מסלול גדיש אג"ח עד 10% מניות שלו רשם החודש את הביצועים המצטברים הנמוכים בענף, מקרב החברות שנבדקו – 0.43%
תשואה חודשית, 3.61% ו־4.06% מאז תחילת 2017 וב־12 החודשים האחרונים, בהתאמה, 5.92% בשלוש השנים האחרונות ו־18.25% בחמש השנים שהסתיימו ב־30 בנובמבר.

מוקדם יותר באותו חודש פרשה מתפקידה ענת כנפו־תבור, מנכ"לית חברת הגמל של פסגות, לאחר כ־17 שנה בבית ההשקעות. הפרישה, כך פורסם, בוצעה משיקולים אישיים.

בשורה מעניינת נוספת נמסרה החודש, כשבית ההשקעות הלמן־אלדובי וחברת הביטוח אי.בי. אי הודיעו על מיזוג פעילות הגמל שלהם, בכפוף לאישור הממונה על הביטוח ושוק ההון. צפי המיזוג הוא לרבעון הראשון של 2018.

השתלמות

כמו ביתר התחומים, גם בענף קרנות ההשתלמות נראה כי התשואה של בית ההשקעות אלטשולר שחם היא המשתלמת ביותר בטווחים הבינוניים. מסלול ההשתלמות הכללי של החברה הניב 9.28% תשואה מתחילת השנה, 10.37% ב־12 החודשים האחרונים ו־15.58% בשלוש השנים האחרונות.

את התשואה הגבוהה לחודש נובמבר השיאה קרן ההשתלמות הכללית של חברת הביטוח כלל (0.88%), ואילו את התשואה הנמוכה בענף הציג המסלול המקביל בבית ההשקעות אנליסט (0.46%). אותו מסלול של אנליסט צבר את התשואה הגבוהה ביותר ב־5 השנים האחרונות (40.72%).

* המסלולים שנבחרו לבדיקה הם אלו המנהלים את סך הנכסים הגדול ביותר של כל חברה בכל ענף, תוך הימנעות, ככל האפשר, ממסלולים המגבילים הצטרפות (כמו למשל על סמך גיל).

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email