אלייד החזקות רכשה 4.9% ממנורה מבטחים פנסיה וגמל

הושלמה הקצאת המניות תמורת 128.8 מיליון שקל. מנכ"ל קבוצת מנורה מבטחים: "השווי שנקבע למנורה מבטחים פנסיה וגמל בגובה של 2.5 מיליארד שקל משקף את תמחור החסר של מנורה מבטחים החזקות"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

קבוצת מנורה מבטחים דיווחה על השלמת העסקה עם אלייד החזקות בע"מ בדבר הקצאת מניות בחברת הבת מנורה מבטחים פנסיה וגמל לפי שווי חברה של 2.5 מיליארד שקל. סכום ההשקעה עומד על 128.8 מיליון שקל, וזאת כנגד הקצאה של 4.9% מהון המניות המונפק של החברה.

בנוסף, לאלייד החזקות תוקנה אופציה לתקופה של 30 חודשים, להגדלת שיעור החזקותיה בחברה בשיעור נוסף של 4.9% לפי שווי חברה של 2.8 מיליארד שקל (לפני השקעת מחיר המימוש של האופציה), בניכוי דיבידנדים שיחולקו.

ארי קלמן. "מנורה מבטחים פנסיה וגמל נהנית מצמיחה באופן תמידי". צילום: יעל צור

מנורה מבטחים פנסיה וגמל רשומה בספרי הקבוצה לפי שווי של 828 מיליון שקל.

השווי שנקבע למנורה מבטחים פנסיה וגמל בגובה של 2.5 מיליארד שקל על ידי גוף מוביל ומקצועי כקבוצת אלייד משקף את תמחור החסר בה נסחרת קבוצת מנורה מבטחים וזאת ביחס לחברות והנכסים הנוספים שבבעלות הקבוצה.

"הבעת אמון"

ארי קלמן, מנכ"ל קבוצת מנורה מבטחים: "אנו מברכים על השלמת העסקה להקצאת המניות לקבוצת אלייד בחברת הבת מנורה מבטחים פנסיה וגמל. קבוצת אלייד הנה אחד הגופים המובילים והמקצועיים במשק הישראלי ומדובר בהבעת אמון אדירה בקבוצת מנורה מבטחים בכלל ובמנורה מבטחים פנסיה וגמל בפרט.

"מנורה מבטחים פנסיה וגמל נהנית באופן תמידי מצמיחה, רווחיות נאה, חלוקת דיבידנד קבועה והנה רגל יציבה עם תלות/רגישות פחותה בתנודתיות שוק ההון ואלה חלק מעוצמתה.

"השווי שנקבע למנורה מבטחים פנסיה וגמל בגובה של 2.5 מיליארד שקל משקף את תמחור החסר של מנורה מבטחים החזקות".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email