אמון הציבור: "רכיב המע"מ בנזקי רכב לא משולם במקרים שבהם הנזקים לא תוקנו בפועל"

ארגון אמון הציבור הגיש תביעה נגד שש חברות ביטוח בטענה שהן נמנעות, שלא כדין, מלשלם תגמולי ביטוח למבוטחים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ארגון אמון הציבור הגיש לבית המשפט המחוזי מרכז תביעה ובקשה לאשרה כייצוגית, נגד שש חברות ביטוח בהן מגדל, הראל, כלל ביטוח והפניקס. טענת הארגון היא שהחברות הנתבעות נמנעות, שלא כדין, מלשלם תגמולי ביטוח למבוטחים, לצדדי ג' ולמוטבים בגין רכיב המע"מ החל על עלות הנזקים במקרים בהם הנזקים לא תוקנו.

הקבוצה אותה מבקשת אמון הציבור לייצג הינה "כל מבוטח או מוטב או צד ג', בכל סוג ביטוח שהוא, אשר במועד הגשת תביעת הביטוח לא תיקן את הנזק שתבע בגינו, ואשר קיבל מחברת הביטוח תגמולי ביטוח או שיפוי בגין הנזק מבלי שתגמולי הביטוח כללו את רכיב המע"מ החל על עלות התיקון".

מדובר במקרים בהם מבוטח בביטוח מקיף תובע את חברת הביטוח ומקבל ממנה כסף עבור נזק שנגרם למכוניתו, כשבפועל הוא לא מתקן אותה. לאחר תיקון במוסך החברה משלמת את סכום התיקון כולל מע"מ. מסתבר, שללא חשבונית מוסך, החברה משלמת את הסכום ללא תוספת מע"מ. אם תאושר התביעה כייצוגית, הסכום שיידרש מהחברות בגין אי תשלום המע"מ במקרים הנ"ל, יכול להגיע גם למיליארדי שקלים.

יש לציין, כי התביעה והבקשה לאישור כייצוגית הינן באותה עילה בגינה הוגשה תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית קודמות כנגד הנתבעות.

אבישי, יו"ר ומייסדת ארגון אמון הציבור

התביעה המקורית הוגשה בחודש מאי 2015 , ובה ביקש הארגון מבית המשפט לתת צו המורה לחברות לכלול בתגמולי הביטוח שהן משלמות את המע"מ החל על עלות התיקון וזאת גם אם הנזק לא תוקן. הוא דורש כי גם במקרה בו המבוטח יקבל תגמולי ביטוח בערך שיפוי ולא ערך כינון, יחויבו חברות הביטוח לשלם לו תגמולי ביטוח בגין מלוא הנזק, לרבות המע"מ.

חברות הביטוח הזהירו אז, כי קבלת התביעה תביא לשורת נזקים, כמו יצירת "מסלול שחור" בו לא ישולמו מס הכנסה ומע"מ על ידי בעלי עסקים; תמריץ העלול להיווצר לשימוש בחלקים זולים שאינם רשומים, שיפגום בבטיחות התיקון; ביקוש בשוק לחלפים זולים ואף הגברת המוטיבציה של בעלי רכב לתקן אותו בשטחים, מעשה שאינו חוקי ומהווה עבירה פלילית.

על פי כתב התביעה של אמון הציבור, החברות הנתבעות הפרו הוראות דין שונות: דיני עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובת השיפוי על פי חוזי הביטוח ודיני הנזיקין, הפרת חובת תם הלב והאמון, הפרת חובת הגילוי, הטעיה, ניצול בורות, רשלנות, הפרת חובה חקוקה והפרת הוראות המפקח על הביטוח.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email