אפקט הקורונה – סוכנויות ביטוח נתקלות בקשיים בקבלת פיצוי

עו"ד ג'ון גבע מרחיב בטור מיוחד על אחת מההשלכות הבולטות של מגפת הקורונה: תביעות פיצויים שמגיעות לפתחם של בתי המשפט - ונדחות • הסיבות לכך, בין היתר, הן קושי בהוכחת קשר סיבתי ואיסוף נתונים תומכים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חברה המפעילה סוכנות ביטוח ופועלת בעיקר בחברה הערבית הגישה בקשה למענק קורונה בגין השתתפות בהוצאות בעד תקופת הזכאות מרץ-אפריל 2020, בהתאם להחלטת הממשלה מס' 5015. בקשתה נדחתה ובהמשך נדחתה גם ההשגה שהגישה.

בהחלטה בהשגה ציינה המשיבה, רשות המסים, כי כבר מחודש יוני 2019 חלה ירידה במחזור ההכנסות של הסוכנות וכי גם השוואה בין ההכנסות בחודשים ינואר-פברואר 2020 לבין הכנסות התקופה המקבילה בשנת 2019, מצביעה על ירידת מחזורים. לדברי המשיבה, הנתונים העידו על כך שהירידה בהכנסות העוררת החלה לפני פרוץ מגפת קורונה ואינה קשורה להתפשטות הנגיף.

התנאי הבסיסי למתן "פיצוי קורונה" הוא כי חלה ירידה במחזור ההכנסות. צילום: shutterstock

בהתאם לזאת, נקבע לעוררת מחזור בסיס חלופי לפי ממוצע ההכנסות החודשי שלה בתקופה שמחודש יוני 2019 ועד לפברואר 2020. לחיזוק עמדתה ציינה המשיבה שתי אינדיקציות נוספות לשינויים אשר חלו במהלך 2019 – הפסקת התקשרות בין הסוכנות ובין חברת הביטוח הראל באמצע שנת 2019, וכן ירידה הדרגתית במספר העובדים של העוררת. כנגד החלטה זו הגישה העוררת את הערר הנדון.

החברה הגישה כתב ערר לוועדת הערר לענייני קורונה, ובו טענה, בין היתר, כי ירידת המחזורים שחלה לאחר חודש מאי 2019 אינה מעידה על שינוי בהכנסותיה, שכן היא מהווה פועל יוצא של ההתחשבנות השנתית שנערכת מול חברות הביטוח בכל שנה, והניבה הכנסות בחודשים פברואר עד מאי.

לאחר שמיעת טענות הצדדים, קבעה גם ועדת הערר לענייני קורונה כי דין הערר להידחות.

תחילה  ציינה הוועדה שנקודת המוצא לדיון היא כי החלטת הממשלה נועדה לסייע לעסקים שנפגעו כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה. סיוע זה הוא חלק משורת מהלכים שנועדו לשמור ככל הניתן על שרידותו של המגזר העסקי, תחת המגבלות שנקבעו, ובתוך כך לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בצמיחה ובמשק בכללותו.

הוכחת קשר סיבתי

בהתאם להחלטת הממשלה ולחוק, ציינה הועדה כי התנאי הבסיסי למתן המענק הוא כי חלה בעסק ירידת מחזורים, בהשוואה בין תקופת הזכאות לבין החודשים המקבילים בשנת 2019, בשיעור שנקבע. עם זאת, לפי סעיף 1(ג) להחלטת הממשלה, המענק יינתן רק אם "ירידת מחזור העסקאות בתקופת המענק נגרמה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף covid-19", כלומר, רק במידה וקיים קשר סיבתי בין ירידת המחזורים ובין התפשטות נגיף הקורונה.

יתר על כן, הועדה ציינה כי בהחלטת הממשלה ובחוק לא נקבע כי עוסק המבקש מענק מחויב להוכיח את הקשר הסיבתי באופן פוזיטיבי. יחד עם זאת, במקרים שבהם רשות המסים מצביעה על ממצאים המעמידים בספק את קיומו של קשר סיבתי, נטל ההוכחה מוטל על העוסק, ועליו להבהיר את הקשר בין ירידת המחזורים ובין התפשטות נגיף הקורונה.

לשיטת העוררת, גם ההכנסות בתקופת הזכאות, בחודשים מרץ עד אפריל 2020 אמורות היו להיות גבוהות בשל ההתחשבנות הנערכת בתקופה זו, ביחס לפוליסות אשר נרכשו בשנת 2019. למעשה, רק חלק ממחזור ההכנסות בחודשים אלו משקף את הפעילות העסקית באותה תקופה, ואילו החלק האחר משקף את התוצאות העסקיות של שנת 2019 בכללותה.

תשתית עובדתית

עם זאת, קבעה הוועדה כי העוררת לא הציגה כל מסמך שממנו ניתן היה ללמוד על השינויים שאירעו בהכנסותיה. כמו כן, העוררת כלל לא הציגה אסמכתאות לטענותיה בדבר ביטולי פוליסות בתקופת משבר הקורונה. יתרה מכך, העוררת הדגישה מספר פעמים כי עובדיה הוצאו לחופשה ללא תשלום וכי לא יכלה לעסוק בשימור לקוחות, אולם לא הציגה לוועדת הערר תשתית עובדתית המעידה על כך שפוליסות בוטלו ושהיה צורך באותו שימור לקוחות.

עוד הוסיפה הוועדה כי הנטל להוכחת הקשר הסיבתי הוטל על העוררת; אומנם לא הייתה מחלוקת כי העוררת חוותה ירידת מחזורים בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה הקודמת, אך למרות הזדמנויות רבות שניתנו לה, היא לא השכילה להציג ראיות לכך שירידת המחזורים נבעה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה.

הוועדה דחתה את הערר הן מן הטעם שהעוררת לא הציגה תשתית עובדתית מינימלית לתמיכה בטענותיה, והן לנוכח ספקות נוספים שהתעוררו באשר למשמעות הנתונים, גם אילו היו מתקבלות טענות העוררת. עד למועד זה לא ידוע אם הוגש ערעור על החלטת הוועדה.

הצדדים: המערערת היא ה.ס. קום סוכנות לביטוח (2013) בע"מ שיוצגה על ידי עו"ד כרם הנו כנגד רשות המיסים שיוצגה על ידי היחידה לטיפול במענק השתתפות בהוצאות קבועות. ההחלטה (ערר 1336-21) ניתנה בנובמבר 2021, מפי יו"ר הוועדה עו"ד ערן עסיס ורו"ח צבי פרלמוטר.

הכותב הוא יועמ"ש למחוזות ת"א והמרכז, השרון וירושלים בלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email