"אפשרו העברת פוליסות ביטוח כבטוחה למתן הלוואה באמצעים דיגיטליים"

כך נשיא הלשכה רוזנפלד בפנייה שהעביר לבנקים השבוע; "מאפשרים הפקדת צ'קים בסמארטפון אבל מבקשים מסוכני הביטוח להעביר את המסמכים בפקס או בדואר"; "העברה באמצעים דיגיטליים תשפר השירות גם ללווים"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"האם לא הגיעה העת שגם אתם, כבנק בישראל אשר מתהדר בפעילות מרחוק, הפקדת המחאות בסלולאר ועוד כהנה וכהנה פעולות דיגיטליות מתוחכמות, לא יחסוך מסוכן הביטוח את הצורך בקבלת הפוליסה במייל למחשבו, מחברת הביטוח, לתת פקודת הדפסה במחשב להדפסת הפוליסה במדפסת לאחר שווידא כי מחסניות הדיו מלאות דיין להדפסה, לקחת את הדפים אשר הודפסו, ללכת למכשיר הפקסימיליה, להניח את דפי הפוליסה, לחייג את מספר הפקס, להמתין שדף-דף יעבור ולא יתקע חלילה אחד הדפים, לקבל אישור מהמכשיר פקסימיליה, להתקשר לבנק, להשיג את הפקיד/ה ורחמנא ליצלן, לקבל הודעה שהפקס לא הגיע או לשמוע את המשפט האלמותי – 'תשלח שוב בבקשה, אני עומד/ת ליד הפקס עכשיו' ולאחר קבלת האישור המיוחל, ללכת למגרסה ולגרוס את דפי הפוליסה (שכאמור אצל הסוכן הפוליסה שמורה בקובץ ממוחשב במייל)?". 

כך כותב נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד בפנייה אל חלק גדול מהבנקים בישראל (דיסקונט, אגוד, ירושלים, הבינלאומי הראשון, הפועלים ומסד), וזאת בעקבות תלונות של סוכני ביטוח בנושא.

ליאור רוזנפלד. צילום: גיא קרן

"סוכני הביטוח נתקלים בבעיה בעת רצונם להעביר את הפוליסה באמצעים דיגיטליים לבנק. אומנם, בחלק ממחלקות המשכנתאות, במספר בנקים, החלו לקבל את הפוליסות באמצעות דואר אלקטרוני, אך על פי מה שנמסר לנו, מחלקות המשכנתאות אצלכם עדיין דורשות מסוכני הביטוח לשלוח להם את הפוליסה באמצעות פקסימיליה או במסירה אישית, כך ממש", כותב הנשיא בפנייתו.

ענף הביטוח עבר לדיגיטציה

רוזנפלד מפרט כי "על פי הנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ניהול בנקאי תקין שמספרו 451, רשאי הבנק להבטיח את ההלוואה לדיור באמצעות ביטוח חיים/מבנה. במסגרת הליך קבלת ההלוואה הלווה פונה לחברת הביטוח, באמצעות סוכן הביטוח, ומפיק פוליסה אשר כאמור תשמש כבטוחה להלוואה.

"הפוליסה, בה נרשם הבנק המלווה כמוטב בלתי חוזר, נשלחת לבנק לשם השלמת ההליכים למתן המשכנתה, אלא שבנוהל לא נאמר דבר ביחס לאופן קבלת המסמכים וכל בנק בוחר את התהליך המתאים עבורו.

"חשוב לנו להדגיש כי בענף הביטוח, פעילות העברת המסמכים עברה לאמצעים דיגיטליים וכך אף הוסדר בהוראות חוזר הצירוף 2016-1-7 אשר פורסם על ידי הממונה על רשות שוק ההון, בו נקבע כי ניתן להעביר את הפוליסה ללקוחות בכל אמצעי הניתן לאחזור ובין היתר קובע סעיף 9(ד) לחוזר הצירוף כהאי לישנא: 'מסירת המסמכים המפורטים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) תיעשה בכתב, באמצעות אמצעי דיגיטלי או באמצעות דואר, בהתאם לבחירת המבוטח'.

"הגדרת 'אמצעי דיגיטלי' הינה על פי הוראת ההגדרות בחוזר: כתובת דואר אלקטרוני או מספר טלפון נייד".

עוד מציין נשיא הלשכה בפנייתו: "די אם נזכיר כי אפילו הרשויות במדינה ובתי המשפט כבר עברו לתקשורת דיגיטלית בהתאם לחוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, תשע"ח-2018.

הבעיה מתחדדת בתקופה זו

"חשוב להדגיש כי הבעיה מתחדדת ביתר שאת בתקופת משבר קשה זו, לנוכח העובדה שמרבית הסוכנים נאלצים לעבוד מהבית עקב הוראות שעת החירום במשבר הקורונה אשר פוקד את מדינת ישראל ואין ברשותם את הפקס המשרדי לשם יישום התהליך האמור.

"ולכן, נודה להתייחסותכם – האם הבנק יכול להפיק כתובת דוא"ל לטובת קבלת המיילים עם הפוליסה מחברת הביטוח לטובת ציבור הלווים שלכם. אגב, לטעמנו זה אף ישפר את המהירות טיפול במתן המשכנתאות", מסיים רוזנפלד את מכתבו לבנקים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email