אריק יוגב: "המודל החדש יאפשר המשך פעילות וצמיחה משותפת בתחום הן לאיילון והן לסוכניה"

איילון ביטוח היא הראשונה מבין חברות הביטוח שהציגה מודל תגמול לסוכנים. המודל לא כולל תגמול לפנסיה ‰ סו”ב יובל ארנון: “הייתי מצפה למסלול נוסף אשר ייתן לסוכן גם עמלת צבירה על החיסכון בביטוחי המנהלים או תגמולים לעצמאים”
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

איילון ביטוח פרסמה אתמול את מודל התגמול החדש לסוכניה בתחום החיסכון הפנסיוני. המודל מתייחס לביטוח מנהלים ותגמולים לעצמאים, ולא לפנסיה.

"מודל העמלות החדש מהותי עבורנו הן מבחינת הקפדה על הנחיות הרגולטור והן במסגרת פעילותנו המתמדת לשיתוף פעולה מלא עם סוכני הביטוח הפועלים עמנו, בהגינות, שקיפות, מחויבות ונאמנות", אמר אריק יוגב, מנכ"ל איילון חברה לביטוח. "יישום מודל העמלות החדש מביא לידי ביטוי הטבה ללקוחות איילון בדמי הניהול, ולסוכני איילון בתשלום שקוף המשמר את עמלותיהם ואף מגדיל אותן בחלק מהמקרים. אני בטוח שהמודל החדש יאפשר המשך פעילות וצמיחה משותפת בתחום הן לאיילון והן לסוכניה". דורון שבתאי, סמנכ"ל, מנהל אגף שווק ומכירות הוסיף כי "איילון הינה גם חברת הביטוח הראשונה בענף אשר חתמה עם לשכת סוכני ביטוח על אמנת שירות ואנו גאים להיות הראשונים שמפרסמים את מודל התגמול החדש. אנו מקפידים ומכבדים אמנה זו ונמשיך לפעול בשקיפות והגינות הדדית גם בעתיד".

יוגב

"המודל עוסק רק בביטוחי מנהלים, תגמולים לעצמאים וחסכון פרט", מסביר סו"ב יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה. "על פניו המודל נראה סביר אבל הייתי מצפה למסלול נוסף אשר ייתן לסוכן גם עמלת צבירה על החיסכון בביטוחי המנהלים/תגמולים לעצמאים. לאור גישתה החיובית כלפי סוכני הלשכה, אני חושב שאיילון תוכל להוציא מסלול נוסף אשר ייתן מענה לצורך זה".

העמלות החדשות

ביטוח מנהלים ועצמאים
•תכנית חדשה של איילון בשם “פוליסל חדש” עם דמי ניהול מינימליים מההפקדה השוטפת בשיעור 3% ודמי הניהול המינימליים מהחיסכון המצטבר – 0.5%.
•עמלת נפרעים בגין הפרמיה המופנית לחסכון – העמלה השוטפת תהא 1% כולל מע"מ מהפרמיה הנפרעת לכל תקופת תשלום הפרמיה.
•עמלות היקף – 70% מעמלות ההיקף על פי ההסכם עם הסוכן עד ה-31 למרץ 2017 בדמי ניהול 4% מהפרמיה השוטפת ו-1.05% מהצבירה.
•עמלות היקף מיוחדות נוספות – בסוף שנה קלנדרית שבה תבדוק החברה את היחס שבין פרמיית ניוד נטו לבין סך הפרמיה השנתית לעמלה של הסוכן (פרמיה שוטפת שנתית) באותה שנה. פרמיית ניוד נטו היא ההפרש בין סך הפרמיה שנוידה על ידי הסוכן לקופות ביטוח בחברה ממוצרים פנסיוניים בחברות אחרות במהלך השנה הקלנדרית (פרמיה ניוד נכנס), לסך הפרמיה שנוידה מקופות ביטוח בתיק הסוכן בחברה לחברות אחרות במהלך השנה הקלנדרית (פרמיית ניוד יוצא). ככל שהיחס יהיה בין פרמיה שנתית נטו לפרמיה שוטפת שנתית יהיה גדול מ-4 (וקטן מ-6), תגדל עמלת ההיקף שיקבל הסוכן באותה שנה ב-25% . ככל שהיחס בין פרמיה שנתית נטו לפרמיה שוטפת שנתית יהיה גדול מ-6, תגדל עמלת ההיקף שיקבל הסוכן באותה
שנה ב-35%.
•בסוף השנה הקלנדרית הראשונה תבדוק החברה את סכום הביטוח למקרה מוות בפוליסה. בפוליסה אשר בה סכום הביטוח למקרה מוות יהיה שווה או גדול ל-100 משכורות מבוטחות, תגדל עמלת ההיקף שיקבל הסוכן ב-20% בפוליסה.
•עמלת ריסק וא.כ.ע – ללא שינוי מההסכם הקודם.
תוכנית פרט – יתרון פיננסי
•עמלה מצבירה – 0.4% כולל מע"מ בחישוב שנתי, מיתרת החיסכון המצטברת.

•עמלת היקף – לא תשולם בגין הפקדות שוטפות אלא בגין הפקדות חד פעמיות. לכל 1 מלש"ח הפקדות חד פעמיות מצטברות שהופקדו במהלך אותה שנה וטרם נפדו
תשולם בסוף השנה עמלה בסך 3,000 שקלים.
•החזר בגין ביטולים (בגין עמלות ההיקף ששולמו לפוליסה) – 100% החזר בגין פוליסות שנפדו ב-12 החודשים הראשונים לחיי הפוליסה, 50% החזר בגין פוליסות שנפדו בחודשים 24-13 לחיי הפוליסה.

תוכניות פרט ("פוליסל בשבילך", "משקיעים בילדים")
•דמי הניהול ירדו מ-4% ל-3% מינימום ודמי הניהול המינימליים מהחיסכון המצטבר יהיו 0.9%.
•עמלת נפרעים בגין הפרמיה המופנית לחיסכון – העמלה השוטפת תהא 1.5% כולל מע"מ מהפרמיה הנפרעת לכל תקופת תשלום הפנסיה.
•עמלות היקף – עמלת ההיקף בגין מכירות המוצר תהא בשיעור של 70% מעמלות ההיקף על פי הסכם הסוכן ו/או הנספחים
השונים, שיוחסה למוצר "פוליסל בשבילך" שהיה בתוקף עד ל-31 במרץ 2017 בדמי ניהול 8% יורד ל-3% מהפרמיה השוטפת ו-1% מהצבירה.
•עמלת ריסק ואובדן כושר עבודה ללא שינוי מההסכם הקודם.
•החזר בגין ביטולים (בגין עמלות ההיקף ששולמה לפוליסה) – 100% החזר בגין פוליסות שלא שולמו במלואן ב-12 החודשים הראשונים לחיי הפוליסה, 50% החזר בגין
פוליסות שלא שולמו במלואן בחודשים 13-24 לחיי הפוליסה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email