אתם שואלים – היועצים המשפטיים של הלשכה עונים

פורום משפטי שמספק לציבור סוכני הביטוח מענה מקצועי, ענייני וממוקד בנושאי דיני ביטוח, נזיקין, ביטוח לאומי. בחירת השאלות מתמקדת בנושאים העשויים לעניין ציבור רחב של סוכנים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

שינוי תנאי במהלך תקופת הביטוח – עישון

שאלה: סוכן ביקש לברר אם עליו לידע את חברת הביטוח במקרה שבו מבוטח בביטוח חיים הודיע לו שהחל לעשן, כאשר במועד עריכת הפוליסה לא נהג לעשן, וכך גם הצהיר בהצהרת הבריאות.

תשובה: ככלל יש לפעול על פי תנאי הפוליסה. חברות הביטוח הכניסו בחלק גדול מתנאי הפוליסה סעיף הדן בנושאים המצריכים הודעה לחברת הביטוח גם לאחר תחילת הביטוח, היינו במהלך תקופת הביטוח. ברוב החברות נדרש להודיע על שינוי במקצוע של המבוטח, או על תחביב חדש, או על עיסוק חדש, שעשוי לגרום לסיכון משתנה. לפיכך, אין צורך להודיע על שינוי בהרגלי העישון. בהערת אגב, אציין כי מאחר שתעריף מעשן בביטוחי חיים יקר פי שניים מתעריף לא מעשן, עשויה להישמע טענה משפטית של החמרה בסיכון, במקרה ביטוח, שבו המבוטח התקבל לביטוח כשאינו מעשן, והחל לעשן במהלך תקופת הביטוח לפני מקרה התביעה.

קבלת עמלות ביטוח ליורשי סוכן ביטוח

שאלה: בן של סוכן ביקש לדעת אם מגיע ליורשים להמשיך ולקבל מחברות הביטוח עמלות שנובעות מתיק הביטוח של אביו המנוח?

תשובה: על פי סעיף 41 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) תשמ“א 1981 יוכל מבטח לשלם דמי עמילות ליורשיו של סוכן ביטוח שנפטר לתקופה של שנתיים. העמלות שלהן זכאים היורשים כוללות: ”ביטוח חיים שנעשה בתיווכו“, או ”ביטוחים אחרים המתחדשים בתוך שנתיים מיום פטירתו“. המשמעות היא כי ניתן לשלם ליורשים עמלות בביטוח חיים ללא הגבלה, ועמלות בביטוחים מתחדשים עבור חידושים בלבד לתקופה בת שנתיים ממועד הפטירה.

הכרה במחלת מקצוע/מיקרו-טראומה לצורך קבלת תגמולי ביטוח מנספח נכות מתאונה

שאלה: סוכן שואל אם ניתן לתבוע על פי כיסוי נכות מתאונה בפוליסת ביטוחי חיים, במקרה שבו הוכרה ללקוח שלו תביעה לביטוח הלאומי על נזקי שמיעה עקב חשיפה לרעש – מחלת מקצוע. סוכן אחר פנה בשאלה דומה לגבי מבוטח שלו שהוכרה נכותו בתיק פגיעה בתעלה קרפלית בשורש כף היד, עקב עבודה עם מכשירים רוטטים.

תשובה: כיסוי נכות מתאונה בחברות הביטוח עבר ועובר שינויים מדי תקופות שונות. תורת המיקרו-טראומה, היינו פגיעות קטנות חוזרות ונשנות שגורמות לבסוף לפגיעה, או פגיעה עקב חשיפה מתמשכת לרעש, עשויות לזכות בתשלומים מכוח נספח נכות מתאונה. אצל חלק מחברות הביטוח ובחלק מן הכיסויים, שבהם לא הוחרגו במפורש נושאים אלה, על חברות הביטוח לשלם את סכומי הביטוח. בפס“ד מנחה ע“א 42558-09-13 מנורה נ‘ ויקטור ימין נקבע כי רק מקום שבו יוכיח התובע כי המקרים התאונתיים הינם מקריים ולא קבועים – יום-יומיים ונמצאים כל הזמן בסביבת המבוטח – תתקבל תביעתו. מובהר בזאת כי המידע המוצג בפורום המשפטי אינו מהווה יעוץ משפטי מכל סוג שהוא או המלצה לנקיטת הליכים. מומלץ לפנות אל עורך דין עבור קבלת ייעוץ משפטי פרטני. שאלות יש להעביר לעו“ד ליאור קן-דרור למייל: [email protected]

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email