בג"צ איחד עתירות הלשכה בנושא המסלקה

הדיון בעתירה המאוחדת יתקיים ב־12 בדצמבר. עד מועד זה – אין שינוי בהתנהלות הסוכנים מול המסלקה הפנסיונית
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בג"צ ידון במאוחד בשתי עתירות לשכת סוכני ביטוח בנושא המסלקה הפנסיונית ב־12 בדצמבר. כך קבע שופט ביה"מ העליון יצחק עמית ביום שני השבוע. משמעות ההחלטה היא שעד אז יצטרכו סוכני הביטוח להשתמש במסלקה הפנסיונית כפי שהיא פועלת, למרות טענותיהם על תפקודה הלקוי.

בחודש מאי הגישה הלשכה עתירה נוספת נגד סלינגר ומשרד האוצר
בחודש מאי הגישה הלשכה עתירה נוספת נגד סלינגר ומשרד האוצר

בחודש דצמבר 2015 הגישה הלשכה עתירה ראשונה בנושא ההתנהלות מול המסלקה, ובה בקשה מבית המשפט להורות בצו על תנאי למפקחת על הביטוח דורית סלינגר, לאכוף על חברות הביטוח מנורה ומגדל "את ביצוען המלא והדווקני" של הוראות חוזר המפקחת בנושא "חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית". בעתירה מבקשת הלשכה שהוראות החוזר יקוימו על ידי חברות הביטוח ”כך שלא תחסם מבעל רישיון שיש לו גישה למערכת ייעודית של גוף מוסדי, האפשרות לקבל מידע ולבצע את הפעולות המנויות בסעיפים הללו של החוזר באמצעות המערכת הייעודית, והוא לא יחויב לבצען, כנגד תשלום, אך ורק באמצעות מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית“. הרקע לעתירה היה שחברות הביטוח מגדל ומנורה הודיעו לסוכנים על הפסקת השימוש במערכות שלהן החל מה־1 בינואר 2016 ,ו“זה ייאלץ את סוכן הביטוח להוציא עשרות אלפי שקלים בשנה על השימוש במסלקה הפנסיונית, שדורשת תשלום על השימוש במידע שלה,“ נכתב בעתירה.

בחודש מאי הגישה הלשכה עתירה נוספת נגד סלינגר ומשרד האוצר, בה נטען כי מאז החלה חובת השימוש במסלקה הפנסיונית, זו אינה מתפקדת. בעתירה מבקשת הלשכה כי בית המשפט יבטל בצו על תנאי ובצו ביניים את החובה לעשות שימוש במסלקה הפנסיונית, או יאפשר לסוכני הביטוח פניה ישירה לחברות הביטוח בשלב זה. לחילופין, שיתנה את החובה לביצוע הפעילות במסלקה עד אשר הממונה תציג מסמכים המלמדים כי המסלקה פועלת בצורה תקינה לטובת הפונים אליה. עוד טענה הלשכה כי הוצפה בתלונות בלתי פוסקות על התנהלות המסלקה והיעדר מסוגלותה לקיים את שהתחייבה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email