בג"צ דחה את ערעור סוכנות הביטוח בינה

בית המשפט העליון דחה את הערעור של סוכנות הביטוח בינה וקבע כי רישיונה יישלל לשנתיים. הממונה על שוק ההון שללה את רישיונה של הסוכנות לאחר שמצאה כי הסוכנות הטעתה את מבוטחיה ורכשה עבורם פוליסות ללא ידיעתם
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בית המשפט העליון אישרר את החלטת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, לשלול לשנתיים את רישיון סוכנות הביטוח "בינה", בעקבות ערעורה של סוכנות הביטוח על החלטת בית המשפט המחוזי שתמך בהחלטת הממונה.

ההחלטה לשלול את הרישיון ולהטיל עיצום כספי נבעה מממצאי ביקורת חמורים, שהובילו בצעד חסר תקדים להשבתה לאלתר של הפעילות הפסולה והטלת עיצומים משמעותיים על הסוכנות. בביקורת של רשות שוק ההון התברר כי הסוכנות מטעה בתיאור עסקאות ביטוח ואף רכשה עבור המבוטחים פוליסות ללא ידיעתם והסכמתם. רשות שוק ההון האזינה לעשרות שיחות מכירה שערכה הסוכנות ללקוחותיה ומצאה כי בשיחות רבות בוצעה הטעייה חמורה של המבוטחים במטרה לשכנע אותם לרכוש פוליסות ביטוח. המוכרנים הונחו למכור פוליסות באמצעות תסריטי שיחה מובנים תוך הטעיית הלקוחות.


הטעיה חמורה של מבוטחים | צילום: Fotolia

שיטות מכירה פסולות

לטענת רשות שוק ההון, הטעיית המבוטחים נעשתה בדפוסי פעולה שונים כמו הסוואת מטרת השיחה מהלקוח, העברת נתונים מוטעים ללקוח, טשטוש דרישת אישור תשלום עבור המוצר החדש, הטעיית הלקוח לגבי סכום הפרמיה החודשית, הקראת הצהרת בריאות ללא הקדמה וללא הסבר והימנעות ממתן תשובות ישירות. השיחות נמצאו מטעות ושיקפו התנהגות שאינה חוקית ואינה הולמת התנהגות של בעל רישיון, וגרמו לנזק של ממש ללקוחות ומבוטחים.

סוכנות הביטוח בינה הוקמה בשנת 2002, על ידי רם רוזנטל, כעסק משפחתי שהכפיל את מכירותיו בשנים האחרונות. לטענת רשות שוק ההון, לא מן הנמנע כי הגורם לכך הוא השימוש המאסיבי בשיטות מכירה פסולות באמצעות המוקד הטלפוני. ביום בו החלה הביקורת מטעם רשות שוק ההון, העסיקה הסוכנות למעלה מ־50 עובדים והיקף הכנסותיה הסתכם במיליוני שקלים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email