בג"ץ סוכני הנסיעות: המפקחת סלינגר דחתה את כל טיעוניהם של העותרים

סוכני הנסיעות עתרו לבית המשפט בבקשה לאפשר להם למכור ביטוחי נסיעות לחו"ל. בתשובתה לבג"צ, טענה המפקחת כי "עיסוק של גוף שאינו מפוקח בתיווך ביטוח, עלול להוביל לפגיעה חמורה בזכויותיהם של המבוטחים"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, דחתה את טענות העתירה לבג"צ שהגישו סוכני הנסיעות, התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל. העותרים טוענים, כי יש לאפשר להם למכור ללקוחותיהם ביטוחי נסיעות לחו"ל. לפני כשנה וחצי, פרסמה סלינגר חוזר האוסר לסוכני נסיעות למכור ביטוח נסיעות, אלא אם יעבירו את פרטי הלקוחות לסוכני ביטוח מורשים. בתגובה, הגישו גופים אלו עתירה לבג"צ נגד החלטת הפיקוח, בטענה שהיא פוגעת בפרנסתם, וכי מדובר בפוליסה פשוטה שהם מוכרים במשך שנים רבות.

טכ
סלינגר. דחתה את הטענות

סלינגר הגישה את תשובתה לבג"צ בשבוע שעבר באמצעות פרקליטות המדינה, ובה דחתה את כל טיעוני העותרים. בין היתר, דחתה המפקחת את טענת העותרים כי העמלה שהם גובים על מכירת הביטוח היא "דמי טיפול", וכי לא מדובר בדמי תיווך. "בעתירתם מציינים העותרים כי פעולותיהם הן בעיקר טכניות ופשוטות, והם אינם גובים דמי עמילות אלא 'דמי טיפול'. אין בידינו לקבל טענה זו, משום ההגדרה הרחבה הקבועה בחוק: דמי עמילות – עמלה, שכר או כל הטבה אחרת, במישרין או בעקיפין. עוד טוענים העותרים, כי הפוליסות אותן הם משווקים למבוטחים בכוח הן למעשה 'תכניות קבועות המשווקות באופן אחיד'. ואולם, ברור כשמש כי תכניות אלה הן למעשה פוליסות ביטוח".

אינם מוסמכים לעסוק בביטוח

באשר לטענת העותרים, כי פעולתם של משרדי הנסיעות ויועצי התיירות אינה מוגדרת כתיווך, ועל כן הם אינם מפרים את חוק הפיקוח, השיבה המפקחת כי החוק אינו מגדיר את המונח "תיווך בביטוח", אך מגדיר את המונח סוכן ביטוח כמי שעוסק בתיווך ביטוחים בין מבוטחים לבין מבטחים: "עיסוק של גוף שאינו מפוקח בתיווך ביטוח, עלול להוביל לפגיעה חמורה בזכויותיהם של מבוטחים. העותרים שאינם סוכני ביטוח ואינם מחזיקים ברישיון לעסוק בתיווך ביטוח, אינם מוכשרים לסייע ללקוחותיהם".

כמו כן, דחתה המפקחת על הביטוח את טענת העותרים, כי אין בסמכותה לפרסם חוזרים החלים על גופים אשר אינם מפוקחים על ידה.

לאור עמדתה של סלינגר, שוקלת לשכת סוכני הביטוח לבטל את בקשת ההצטרפות כצד שלישי במשפט. יואל זיו, יו"ר הוועדה לבריאות וסיעוד בלשכת סוכני הביטוח ציין: "מאחר שראינו שהמפקחת נשארה נטועה בדעתה הראשונית, ניהלנו סבב טלפונים ונחליט בקרוב אם לבטל את בקשת ההצטרפות".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email