בג"צ פסק סופית: רשות שוק ההון תתקן ההבהרה לצירוף לרבים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בית המשפט העליון, בשבתו כבג"צ, פסק השבוע כי העתירות נגד רשות שוק ההון והעומדת בראשו דורית סלינגר בנושא ההבהרה על צירוף לרבים, יימשכו כנגד תיקון ההבהרה בידי הרשות בהתאם להודעתה לבית המשפט לפני כחודש. רשות שוק ההון הודיעה בתשובתה לעתירת הלשכה לבג"צ בנושא צירוף לרבים כי "לאור הערות בית המשפט, המשיבים מסכימים לתיקון ההבהרה כך שתחול רק על צירופי חוסכים למוצר פנסיוני שבוצעו מיום פרסום ההבהרה (4.2.18)".

סו"ב נוימן | צילום: באדיבות הלשכה

הלשכה, לצד עתירות של סוכנויות הביטוח עופר לוין ביטוח ופיננסים ואהרון קרן סוכנות לביטוח, עתרה לבג"צ לפני כחמישה חודשים לגבי ההבהרה שפרסמה הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר, ב־04.02.18. על פי העתירה, ההבהרה קבעה כי "גופים מוסדיים אינם רשאים לשלם עמלת הפצה לסוכן ביטוח פנסיוני במקרים שבהם פעלו הסוכנים לצרף ציבור שלם של עובדים במסגרת הליך צירוף לרבים לגבי מוצר פנסיוני. הבהרה זו חלה על כל ההסדרים הקיימים ומשמעותה היא כי ממועד ההבהרה סוכני ביטוח פנסיוני לא יקבלו תשלום מגופים מוסדיים בגין הסכמי צירוף לרבים שכבר נחתמו ושהסוכנים עמלו בגינם בעבר, ואף קיבלו תשלום שוטף אשר נעצר באבחה אחת החודש לאור ההבהרה". עוד נטען כי: "בעקבות ההבהרה הפסיקו הגופים המוסדיים לשלם לסוכני הביטוח את העמלות המגיעות להם בהתאם להסכמי צירוף לרבים, בסך מצטבר של עשרות מיליוני שקל לחודש.

יצוין כבר כעת, כי בשל חוסר הבהירות של ההבהרה, והעדר יכולת להפריד בין התשלומים הנובעים מהסדר לרבים לתשלומים הנובעים מפעילות אחרת, נמנעים הגופים המוסדיים לשלם לסוכנים גם עמלות אחרות המגיעות להם". בתגובה מסר סו"ב מיכאל נוימן, יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה: "בית המשפט קיבל כבר לפני כחודש את עמדת סוכני הביטוח שאין לפגוע בתגמול בגין עסקאות שבוצעו בעבר, וביקש מרשות שוק ההון לשנות את ההבהרה. רשות שוק ההון הצהירה בפני בית המשפט כי כנגד ביטול העתירה יוציאו הבהרה מתוקנת.

בתגובה, הודענו לבית המשפט על נכונותנו למשוך את העתירות. בפסק הדין קובע בית המשפט כי 'חזקה על המשיבים (רשות שוק ההון) להוציא הבהרה פורמלית לגופים הרלבנטיים'. אנחנו מצפים לתיקון ההבהרה בהקדם כפי שנקבע בפסק הדין".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email