בג״צ הכריע סופית: אסור לסוכני הנסיעות למכור ביטוח נסיעות לחו"ל

בית המשפט דחה את עתירת התאחדות משרדי הנסיעות והכריע ויכוח ארוך שנים ‰ נשיא הלשכה: "מדובר בניצחון גדול למבוטחים, שהיו מטופלים עד כה על ידי גורם לא מפוקח"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הישג ללשכה – בג"צ דחה את עתירת התאחדות משרדי הנסיעות נגד הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ואת בקשתם להמשיך לאפשר להם למכור ביטוח נסיעות לחו"ל. בפסיקת שלושת שופטי בג"צ יצחק עמית, ענת ברון ודוד מינץ, נכתב: "בית המשפט לא ייטה להתערב בהחלטה של רשות מנהלית מוסמכת, המבוססת על שיקול דעת מקצועי, אלא אם נפלו בהחלטה פגמים המקימים אחת מעילות ההתערבות השיפוטית בשיקול הדעת. בחינת שיקול דעתו המקצועית של הממונה על רשות שוק ההון נעשית בדומה לשיקול דעתה המקצועי של כל רשות מנהלית אחרת".

בכך הכריע בג״צ סופית שאסור לסוכני הנסיעות למכור ביטוח נסיעות לחו"ל, וכי רק בעלי רישיון – סוכני ביטוח וחברות ביטוח יוכלו למכור ביטוח נסיעות. החלטה זו הכריעה ויכוח ארוך שנים בין סוכני הנסיעות לסוכני הביטוח.

סו"ב ליאור רוזנפלד | צילום: באדיבות הלשכה

עד היום, סוכני הנסיעות הציעו ללקוחות הרוכשים שירותי תיירות בחו"ל וגם ביטוח נסיעות. לשכת סוכני ביטוח פנתה לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בדרישה להפסיק את הנוהג הזה בטענה שמדובר בעבירה על החוק, שכן רק בעל רישיון למכירת ביטוח רשאי למכור ביטוח נסיעות.

עמדת הסוכנים

הרשות קיבלה את עמדת לשכת סוכני ביטוח ובחוזר שפרסמה לפני מספר חודשים כתבה: "יש חשש שהלקוח יטעה לחשוב שסוכן הנסיעות בקיא בתחום הביטוח ומודע לצורכי הביטוח הייחודיים שלו; מאחר שלרכישת פוליסת ביטוח ישנן השלכות הרות גורל על היקף הפיצויים שהמבוטח יהיה זכאי לו בעת קרות אירוע ביטוחי, על הביטוח להיות משווק על ידי איש מקצוע המתמחה בתחום בלבד".

לאחר פרסום החוזר עתרו סוכני הנסיעות לבג"צ נגד החלטת הרשות, אך כאמור בג"צ דחה אותם על הסף. בפסיקתם, השופטים קבעו עוד כי "קביעת מועד כניסתו לתוקף של החוזר היא עניין מובהק שבגדר שיקול דעתו של הממונה על שוק ההון, כאשר אין זה ראוי שבית המשפט ישים את שיקול דעתו במקום שיקול דעת המפקח".

עוד נכתב כי "מדובר במצב בלתי תקין שהתקיים במשך עשרות שנים, וכי סוף סוף המשיבים אינם מתעלמים ממנו אלא מעוניינים בהסדרתו. בנסיבות אלו, נוכח שיתוף הפעולה שהיה בין הצדדים עד כה, עליו הצביעה העותרת, שומה על המשיבים כי ימשיכו לפעול בשיתוף העותרת למתן מענה לקשיים שהוצפו בקשר לפעילות סוכני הנסיעות והשלכותיה על ציבור המבוטחים, במגבלות הדין הקיימות".

ניצחון למבוטחים

סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא הלשכה, מסר בעקבות הפסיקה: ״אני שמח על כך שבג״צ קיבל את עמדתנו ופסק באופן חד משמעי – רק בעלי רישיון יכולים למכור ביטוח נסיעות לחו״ל. תחום ביטוח הנסיעות לחו"ל איננו מוצר מדף שאפשר למכור כמו סלולרי, אלא כזה שדורש מיומנות, ניסיון וידע. מדובר בניצחון גדול למבוטחים, שהיו מטופלים עד כה על ידי גורם לא מפוקח. ביטוח הנסיעות מורכב מהיבטים מקצועיים קריטיים, שצריכים להיות בידיהם של אנשים המתמחים בענף, סוכני הביטוח, שיודעים להתאים את הפוליסה לצרכיו של הנוסע ולסיכונים האפשריים הכרוכים בנסיעתו ולהגן על הציבור מפניהם״.

מ"מ נשיא הלשכה, סו"ב ליאור הורנצ'יק, הוסיף כי "כפי שטענו והשמענו לאורך כל הדרך, וכפי שפועלים בכל ענף ובכל מקצוע, רק בעל רישיון סוכן ביטוח רשאי למכור ביטוח. האמת והצדק נאמרו על ידי בג"צ. הבשורה היא ענקית".

עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של הלשכה שגם ייצג אותה בבקשה להצטרף לעתירה שנדחתה, אמר: "בית המשפט הבהיר מפורשות את הדין וכי יש לקיים את הוראות חוזר הלידים ממועד תחילתו ביום 1.5.19".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email