בדרך לשינוי מהותי במבנה דמי הניהול?

הוועדה המייעצת לממונה ממליצה על שינוי מבנה דמי הניהול בעת ביצוע עסקאות של הגופים המוסדיים לדמי ניהול מצבירה בלבד
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"שינוי מבנה דמי הניהול באמצעות מעבר למחיר ידוע מראש, המחושב כשיעור מהצבירה, וכולל את דמי הניהול מצבירה ומהפקדה וגם סוגי הוצאות ישירות שונות". זו המלצתה המרכזית של הוועדה בראשותו של פרופ' ישי יפה המייעצת לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, בדוח הביניים (טיוטה) שהגישה בנושא ההוצאות הישירות על עמיתים.

הועדה המייעצת הוקמה על ידי רשות שוק ההון בפברואר 2020, במטרה לבחון את סוגיית ההוצאות הישירות בשל ביצוע עסקאות על ידי הגופים המוסדיים עבור לקוחותיהם. בראש הוועדה עומד כאמור פרופ' ישי יפה, וחברים בה פרופ' אסף חמדני (עד אפריל 2021), אלון ברב, פרופ' אתי איינהורן, ד"ר נדין בודו טרכטנברג, עו"ד ורו"ח מיכל עבדאי–בויאנגו וד"ר הראל פרימק. בהגשת הדוח הסופי תבחן הרשות את ההמלצות וכיצד לאמצן.

עידוד מסלולי השקעה פסיביים בעלות נמוכה יותר | צילום: fotolia
חיזוק סמכויות ותקציב

עוד בהמלצות הדוח: עידוד מסלולי השקעה פאסיביים בעלות נמוכה, כשכל אחד מהם יעקוב אחרי מספר מדדי מניות ומדדי איגרות חוב מרכזיים בעולם ככלל ובארץ בפרט; מתן אפשרות לגופים המוסדיים להציע מסלולי השקעה בעלי דמי ניהול מבוססי ביצועים שיחושבו באופן סימטרי על בסיס ארוך טווח, מעל ומתחת למדדי הייחוס; שיפור שקיפות המידע המוצג לרשות שוק ההון ולחוסכים, הן בדיווחים התקופתיים והן באתרי האינטרנט הרשמיים, בפרט כל הנוגע לתשואות קרנות ההשקעה הלא סחירות.

כמו כן מוצע בדוח להגביר את עצמאותה, חיזוק סמכויותיה והרחבת תקציבה של הרשות; שיפור יכולת הפיקוח של הרשות ככלל על תהליכי השקעה ובפרט על השקעות באפיקים לא סחירים.

"אני רואה חשיבות רבה בקיבוע והסדרת סוגיית ההוצאות הישירות", מסר ד"ר ברקת מסר בעקבות קבלת דוח הביניים. "הרשות תלמד את הדוח ותפעל בהתאם במטרה להעניק מענה קבוע וראוי לסוגיה, תוך ראיית טובת ציבור העמיתים והחוסכים בישראל. אני מודה לחברי הוועדה על העבודה המקצועית והמקיפה שנעשתה".

ראש הוועדה הפנסיונית בלשכה, סו"ב אייל פז, מסר בתגובה: "דוח הוועדה המייעצת לרשות שוק ההון בנושא ההוצאות הישירות עוסק בין היתר בשינוי מדיניות דמי הניהול הנגבים מהלקוח. נושא הקשור ישירות למודל הסוכן הברוקר אותו מובילה רשות שוק ההון. הלשכה תלמד את פרטי המחקר וממצאיו ותדון על כך עם רשות שוק ההון".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email