בהוראת סלינגר: על חברות הביטוח לאפשר למבוטחים גישה דיגיטלית מלאה לכל מוצרי הביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, פירסמה את ההוראות והכללים המחייבים את חברות הביטוח לאפשר למבוטחים גישה דיגיטלית מלאה לכל מוצרי הביטוח השונים – רכב, דירה, בריאות וחיים. לדבריה, מטרת ההוראות היא לאפשר לכל מבוטח יכולת גישה עצמאית, בכל עת, למידע הביטוחי שלו כמו סוגי הפוליסות הפעילות, פוליסות ישנות ואף ממשק לניהול תביעות מול חברות הביטוח שיסייע למבוטחים לממש את זכויותיהם. לפי בדיקת הפיקוח, כ־70% מחברות הביטוח לא שולחות את דו“ח התביעות של המבוטח במייל. לדברי סלינגר, ההוראות פורסמו, בין היתר, על רקע ביקורות וניתוח פניות ציבור שונות שהתבררו באגף. מניתוח הנתונים עלה כי היעדר מידע זמין מהווה גורם ביצירת ביטוחי כפל וגביה עודפת של פרמיות הביטוח. כמו כן, הצרכנים לא היו ערים לכיסויים ולסכומי הביטוח לגבי המוצרים שרכשו. עוד עלה כי מבוטחים רבים שהגישו תביעה לחברת הביטוח נתקלו בקשיים בהליך בירור מצב תביעתם וביכולת להשלים את המידע הנדרש לצורך בירור התביעה כך שתהליך התביעה התעכב שלא לצורך.

ממשק דיגיטלי לניהול תביעות

בין היתר, קובעות ההוראות החדשות כי חברות הביטוח מחויבות לאפשר למבוטחיהן לעדכן פרטים אישיים (כתובת, טלפון ודוא"ל) באופן דיגיטלי, לקבל מידע מקיף ועדכני על פוליסות הביטוח בענפי הביטוח השונים (לרבות עלות המוצר ותקופת הביטוח). באמצעות ממשק דיגיטלי לניהול תביעות, יאפשרו חברות הביטוח לקבל עדכון על סטטוס התביעה להשלים פרטים ולשלוח מסמכים באופן מקוון. ממשק זה ישפר את השירות ויקל על המבוטחים להגיש תביעות באופן פשוט וקל.

ראובן רפ
ראובן רפ

בנוסף, חברות הביטוח יעבירו באופן מקוון את דו"ח התביעות הנדרש בפוליסות הרכב (חובה ומקיף). הנגישות לדו"ח זה תסייע לאפשר הוזלת פרמיה למבוטחים עם עבר ביטוחי ללא תביעות. העברת הדו"ח באופן מקוון תקל על ציבור המבוטחים במעבר בין חברות הביטוח ותסייע בהגברת התחרות על מחיר הביטוח. "אני מקווה שהוראותיה של הממונה לאפשר למבוטחים גישה דיגיטלית מלאה לקבלת מידע לגבי מוצרי הביטוח השונים ולממשקי ניהול התביעות בחברות הביטוח, תאפשר גם לסוכני הביטוח להשתמש בכלים אלה – בממשק משותף וידידותי, ובכך לתת ללקוחותיהם שירות טוב יותר", מסר בתגובה ראובן רפ, יו"ר ועדת טכנולוגיה בלשכת סוכני ביטוח.

"חיובן של חברות הביטוח בפיתוח כלים, שינגישו את המידע ללקוחות, ראוי ורצוי שיהיה בשיתוף פעולה עם סוכני הביטוח, הנדרשים 'לתרגם' ללקוחותיהם את המידע בדו"חות הנשלחים למבוטחים. כסוכן ביטוח, אני רואה בחיוב הנגשת המידע ללקוחות. ומכיוון שכך, ראוי ורצוי היה, שהממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, תשתף גם את ציבור סוכני הביטוח בתכנון תהליכים כמו אלה".

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email