בהמשך לבקשת הלשכה – נדחתה בחודשיים כניסתו לתוקף של התיקון לחוזר הצירוף

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, פרסם אתמול כי נדחתה כניסתו לתוקף של התיקון לחוזר הצירוף ל-1 במרץ 2021 במקום 1 בינואר2021 .

במסגרת התיקון לחוזר, שפורסם ב-8 בדצמבר, נקבע שסוכן ביטוח יציין בפני המבוטח, במעמד שיווק המוצר, את כל החברות שהעמלות שהוא מקבל מהן עולות מעל ל-40% מסך כל העמלות שהוא מקבל באותו ענף.

משה ברקת | צילום: אוראל כהן

עוד נדרש הסוכן לציין בפני המועמד לביטוח כי הוא משווק בעיקר את החברות האמורות בלבד. הסוכן אף נדרש לציין את מספר כל החברות המשווקות את מוצר הביטוח שמוצע לו. לעניין סעיף זה, ענף ביטוח מקיף לדירות וענף בתי עסק, יחושבו בנפרד. סעיף זה לא חל במסגרת ביטוח קבוצתי.

עוד נקבע בתיקון כי סוכן ביטוח לא יתנה את תהליך הצירוף, לרבות תהליך ההתאמה, בכך שהמועמד לביטוח יידרש להישאר מבוטח למשך תקופת ביטוח קצובה או שאינה קצובה.

מהרשות נמסר כי "חוזר זה דוחה את מועד תחילת תוקפן של הוראות תיקון לחוזר צירוף בחודשיים וזאת בכדי לאפשר היערכות נוספת לחברות הביטוח ולסוכני הביטוח".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email