בהמשך למפגש עם הלשכה: ח"כ מנסור עבאס הניח הצעת חוק למניעת אפליה בביטוח חובה

ההצעה של יו"ר רע"מ זהה לזו של ח"כ מיקי זוהר ובאה לפתור את אפליית סוכנות וסוכני הביטוח בחברה הערבית
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חברי הכנסת מנסור עבאס, מאזן גנאים, ווליד טאהא ואימאן ח'טיב יאסין, מסיעת רע"מ בכנסת הניחו בתחילת השבוע על שולחן הכנסת הצעת חוק שבאה לפתור את אפליית הסוכנים בחברה הערבית בתחום ביטוח חובה. זאת בהמשך למפגש בין ראשי הלשכה לחברי מפלגת רע"מ בה הבטיחו לסייע בנושא.

מדובר בהצעת חוק זהה לזו שהגיש ח"כ מיקי זוהר (ליכוד) תחת השם הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (חיוב שיווק פוליסה), התשפ"ב–2022. בהצעת החוק מוצע להוסיף לסעיף 8א1 בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל–1970:

"שיווק פוליסה על ידי סוכן ביטוח: 8א. מבטח יתקשר עם סוכן ביטוח שביקש זאת לעניין שיווק פוליסה לפי פקודה זו, בשיעור שלא יעלה על 25% מהפוליסות הנמכרות על ידי סוכן הביטוח; בסעיף זה, 'סוכן ביטוח' – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981".

הצעת חוק שבאה לפתור את אפליית הסוכנים בחברה הערבית בתחום ביטוח חובה | צילום:Shutterstock
המבוטחים אינם נפגעים

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב, כי "על פי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל–1970, כל אדם שמשתמש ברכב מנועי כהגדרתו בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה–1975 מחויב לרכוש ביטוח חובה".

בענף שיווק הביטוח קיימת תופעה לפיה סוכני ביטוח נחסמים משיווק ביטוח חובה למבוטחיהם לנוכח היקף התביעות בהן היו מעורבים מבוטחיהם. חשוב להדגיש כי המבוטחים עצמם, אשר בעטיים נחסם הסוכן משיווק פוליסות חובה אלו, אינם נפגעים הואיל והם רוכשים את הפוליסה אצל סוכן ביטוח אחר. הסוכן נותר ללא פרנסה חרף העובדה שאין מדובר במעשה התלוי בו כלל.

הזדמנות שווה

יש להוסיף כי מדובר בחובת ביטוח מנדטורי במדינת ישראל, ומוטלת חובה לתת הזדמנות שווה במחיר ובהנגשת הכלים לכל אזרח במדינה ללא קשר למוצאו או דתו לקיים את החוק במידה שוויונית.

על מנת לאזן בין טענות חברות הביטוח ביחס להיקף תביעות רב של סוכני ביטוח באופן המונע את המשך פעילותן ולמנוע אפליה בבחירת בעלי הרשיון הפועלים מולם, מוצע שחברת ביטוח תהיה מחויבת לאפשר התקשרות עם סוכן ביטוח בשיעור מינימלי של 25% מהיקף מכירות פוליסות ביטוח החובה ברשותו.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email