בהנהגת MDRT: אסטרטגיות לגיוס ושימור לקוחות ומגמות בשוק הביטוח

סו"ב אלון אבן חן, יו"ר MDRT ישראל, מדווח מישיבת הנהגת ה־MCC העולמי של MDRT שהתקיימה בשיקגו ב־7־8 לספטמבר
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

כנציגי ישראל לישיבה היינו אני, אלון אבן חן CLU, יו"ר MDRT ישראל ויוסי מנור, יו"ר אזור אירופה ב-MDRT. לצדנו היו נציגים של אזורים כאמריקה הלטינית, המזרח התיכון ואפריקה, אוסטרליה וניו זילנד, הקאריביים, קנדה ונציגי מדינות וביניהן בריטניה, יוון, ברזיל, מקסיקו, לבנון, דרום אפריקה ופקיסטן. ייצוג אמיתי ל-MDRT.

בליל של שפות, תרבויות, תעשיות ביטוח שונות, הרגלים אחרים, מסורות וכולם נושאים את שם    MDRT ומאוחדים בחברות וברצון לשיתוף ותמיכה.

היום הראשון נפתח בהיכרות ולאחריו מיד צללנו לתוך הנושאים שלשמם התכנסנו. ומה היה על סדר היום?

1. להעביר את ערך ה-MDRT לחברות ביטוח, לסוכנים ולמועמדים פוטנציאליים – MDRT נמצא בשלבי פיתוח של דרכים ואמצעים שיהיו אטרקטיביים עבור סוכנים שאינם חברי MDRT. בהקשר זה גם הודגש גם כי רק 20% מחברי MDRT משתתפים בכינוסים השנתיים של הארגון ומתבקש מראשי הסניפים והאזורים להזכיר לשאר החברים את היתרונות והמשאבים האחרים הקיימים לרשותם בארגון.

2. החשיבה האסטרטגית של MDRT הודגש הצורך בבניית מערכת מובנית אשר תטפח מנהיגות מקומית, שתהווה עתודה להחלפת המנהיגות המקומית של MDRT בתום כהונתה.

משתתפי הכנס בשיקגו

3. המעורבות של חברי MDRT נבחנו הסיבות להצטרפות של סוכנים לסניפים השונים של MDRT. נמנו: המותג של MDRT, משאבים, מפגשים וכינוסים, פעילות קהילתית והתנדבות. דיווחתי כי בישראל רוב החברים מצטרפים בשל מותג ה-MDRT והפעילות המקומית של הארגון הישראלי. הדגשתי כי המכשול העיקרי להשתתפות חברים בכינוסים השנתיים הוא בעיה של שפה והיעדרו של תרגום לעברית.

4. גיוס חברים ושימורם – טכניקות לשימור חברים מגבירות את מחויבותם ומעורבותם. במסגרת דיון זה חולקנו לקבוצות וכל קבוצה התבקשה לייצר שתי אסטרטגיות לגיוס חברים ושתיים אחרות לשימור חברים קיימים.

בקבוצתי, עלו בין השאר ההצעות הבאות לקדם את השימור: קשר ישיר טלפוני או במייל מיו"ר הסניף לחברים, דיווח אישי ושנתי לגבי הישגיו בארגון של כל חבר, סקרים תקופתיים לקבל משוב ורעיונות מהחברים. בקבוצה שבה השתתף יוסי הועלו בין השאר הרעיונות הבאים: לקדם את שיטת ה-BUDDY של חבר קיים המלווה חבר חדש, מקומות מיוחדים למשתתפים בפעם הראשונה בכינוס השנתי.

5. מגמות בתעשיית הביטוח ובשוק – כל משתתף במפגש התבקש לדעתו כיצד מגמות והתפתחויות בשוק ובתעשיית הביטוח עשויות להשפיע על גיוס ושימור חברים. הצגתי כי בישראל, הכבדה של הרגולציה גורמת לסוכנים צעירים לנטוש את הענף.

6. משאבים ועזרים מ-MDRT צוותי ה-MDRT פירטו את המשאבים העומדים לרשות חברי MDRT והזמינו את נציגי המדינות והאזורים לחלוק עימם רעיונות ויוזמות.

בסיומו של היום הראשון, השתתפנו כולנו בארוחת ערב משותפת שהגבירה וחיזקה את יחסי החברות שהתגלו במהלך דיוני היום.

היום השני למפגש עסק למעשה בנושא אחד והוא הגדרת היעדים המדידים של כל אזור ומדינה שנטלו חלק במפגש לשנה הקרובה. הצגתי את תוכנית העבודה של MDRT ישראל, שיקיים שני ימי עיון לחברים במהלך השנה – בנובמבר ובאפריל. אקיים מפגשים עם מנהלי חברות הביטוח ואבצע פעילות להגדלת מספר החברים. בנוסף, מיד עם חזרתי מהישיבה, התקיימה פעילות מחממת לב, של חברי MDRT ביוזמתה של אורית מסחרי סגל, למען ילדים חולים בבית חולים תל השומר אשר עליה סיפרתי בהתרגשות לנוכחים בישיבה בשיקגו.

 

*MEMBERSHIP COMMUNICATION COMMITTEE) MCC) – הוועדה המקשרת בין הנהלת ה-MDRT בארה"ב לחברים בעולם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email