בהתאם להנחיות הרפורמה: איילון חוזרת לשווק פוליסות ביטוח תאונות אישיות

בניגוד למצב הנוכחי, בו נמכרות לעיתים פוליסות הכוללות פיצוי רק במקרי מוות ונכות מתאונה, יכללו הפוליסות החדשות כיסויים שיבטיחו מענה הולם למבוטח בקרות מקרה ביטוח. הלשכה: "זו לא פוליסת תאונות אישיות. זה מוות ונכות מתאונה שנמכר בביטוח חיים"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

איילון חברה לביטוח הודיעה כי היא חוזרת לשווק תוכניות ביטוח למקרי מוות ונכות מתאונה, כריידרים בפוליסות ביטוח חיים. הפוליסות מותאמות לדרישות רפורמת ביטוח התאונות האישיות של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ומוצעות בתעריפים מעודכנים. התוכניות מבטיחות למבוטחים פיצוי כספי במקרה של מוות או נכות שנגרמו כתוצאה מתאונה. איילון היא הראשונה מבין חברות הביטוח שמודיעה על השקת הפוליסה המותאמת להנחיות הרפורמה של רשות שוק ההון, לאחר שהתוכנית אושרה ברשות.

ב-1 במאי, לאחר דחיות, נכנסה לתוקף הרפורמה, ושיווק פוליסות תאונות אישיות הופסקה בעצם. הממונה נימק את ההוראות המחייבות שמסדירות את ענף ביטוח תאונות אישיות, וזאת "על רקע הכשלים הרבים שעלו בשנים האחרונות בביטוח זה". לטענתו אז: "בשנים האחרונות שווקו ביטוחי תאונות אישיות בהיקפים נרחבים על ידי חברות הביטוח בשיטות שיווק אגרסיביות ולעיתים אף מטעות".

איילון עדכנה את ההגדרות למוות ונכות מתאונה בהתאם
לדרישות הרפורמה | צילום: shutterstock

הפוליסות החדשות יכללו כיסויים למוות, נכות, אשפוז, שברים וימי החלמה, כיסויים שיבטיחו מענה הולם למבוטח בקרות מקרה ביטוח, וזאת בניגוד למצב היום בו נמכרות לעיתים פוליסות מצומצמות, הכוללות פיצוי רק במקרי מוות ונכות מתאונה.

חברות הביטוח התנגדו במיוחד להגדרה הרחבה ברפורמה למונח "תאונה", שמשפרת תנאי הכיסויים השונים והוסרו חריגים שנלוו להגדרת תאונה ולכיסויים בפוליסה.

עד גיל 60

מאיילון נמסר כי היא עדכנה את ההגדרות למוות ונכות מתאונה בהתאם לדרישות הרפורמה. בין היתר הוגדרו מחדש מושגים משפטיים נוספים. בנוסף, עודכנה תקופת ההתיישנות בפוליסה לביטוח מוות מתאונה ל–5 שנים בהתאם לתיקון בחוק חוזה ביטוח.

באיילון מציינים כי תוכניות הביטוח החדשות עודכנו בסימולטורים וכי התעריפים בהן משתנים מדי שנה בהתאם לגיל ומגדר. גיל ההצטרפות המינימלי לביטוח הינו 20 והמקסימלי 60. מגבלות סכומי הביטוח (הרגולטורים) נותרו ללא שינוי, ומפורטים בטפסי ההצטרפות.

איתמר פרבשטיין, מנהל אגף חיסכון לטווח ארוך באיילון מציין כי: "אנו שמחים לחזור לשווק תוכניות ביטוח מסוג זה – כשהן מותאמות באופן מלא לדרישות חוזר תאונות אישיות של הרשות. תוכניות אלו שבות מחדש לסל המוצרים הביטוחיים שסוכני איילון יכולים להציע ללקוחותיהם".

בתגובה מסר סו"ב איגור מורי, יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה: "לא תאונות אישיות. זה מוות ונכות מתאונה שנמכר בביטוח חיים. אומנם התוכנית החדשה כבר משתמשת בהגדרות המשופרות לתאונה ומאפשרת שקיפות מוגברת בקביעת הנכות וכל אלה תורמים תרומה לטובת הלקוח ומקלים על הליך התביעה".

"עם זאת", טוען מורי, "לא מדובר בחבילת התאונות ועד כה אף חברת ביטוח מסורתית לא יצאה עם מוצר תאונות מלא מאושר על ידי הרשות. המצב הזה הוא בעייתי ואני מצפה כי חברות הביטוח ורשות שוק ההון יפתרו אותו בהקדם".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email